Резултати от търсене на: управление на емисии

Намерено в статии: 140

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

Циментовата индустрия е един от основните промишлени източници на емисии на прах, азотни оксиди, серен диоксид, летливи органични съединения полихлорирани ...
 

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

... през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават
 

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Изпускането на емисиите от производството на енергия от биомаса оказва негативно въздействие върху околната среда ...
 

Управление на емисии от съхранение

Управление на емисии от съхранение

Значението на емисиите от съхранение за околната среда зависи от потенциала ... да замърсят компонентите й, както и от физикохимичните свойства на съхраняваните вещества. Важно е
 

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

... за 26% от глобалните емисии на въглероден диоксид. В ... на данните, измерване на резултатите, преразглеждане на ефективността на политиката и непрекъснато оптимизиране на управлението на енергия. Разходите за внедряване на система за управление на ...
 

Отоплителни системи на биомаса

... на емисии, допълнително износване на компонентите и повишен риск от възникване на неизправност. Затова при планиране на котелната ... по-добра възможност за системно управление. Акумулаторните резервоари позволяват на котела да работи по-продължително ...
 

Резервоари за съхранение на нефт

... през вентилационния отвор на резервоара, генерирайки значителни емисии от изпарение. Докато парното налягане на продукта е ниско, ... , както и методите за управление и елиминиране на тези емисии, са предмет на множество аналитични проучвания, полеви ...
 

ЕЕ & ВЕИ 2019 - микс от рентабилни екорешения за бизнеса, общините и домакинствата

... изключителна мощност, ефективност и имат най-ниското ниво на емисии на азотен оксид." - съобщава Кристиан Атанасовичи, мениджър ... по биомаса, Камара на инсталаторите в България и др. Паралелни изложения: Управление на отпадъци и Интелигентни градове ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на управление на емисии Намерено в справочници: 11

Бюро Веритас

... , атмосферни емисии и възобновяеми източници на енергия (Greenhouse Gas Management) • системи за управление на трудовата безопасност OHSAS и SafetyCert • системи за управление на хранително ... още

energyinfo.bg

Индуматик

... за автоматизиран монтаж - DEPRAG; пневматични системи за управление на товaрни ж.п. вагони (FALNS); резервни ... за управление; системи за обработка на насипни товари - въздушни оръдия - VSR; вибратори; пневматични чукове; елиминиране на прахови емисии - ... още

btcatalogue.bg

АСКОНИ

... и аспирационни системи. Скрубери за пречистване на вредни емисии от галванични и химически производства. ... на агресивни химически среди; галванични линии и съоръжения; електрически инсталации и автоматизирани системи за програмно управление на ... още

btcatalogue.bg

Актемиум БЕА Балкан ЕООД

... изграждане и пуск в експлоатация на електротехническо оборудване и техника за управление на съоръжения за открити рудници, ... на вода, инсталации за пречистване на руднична вода, напоителни и инфилтрационни съоръжения, системи за защита от прахови емисии ... още

energyinfo.bg

Актемиум БЕА Балкан

... изграждане и пуск в експлоатация на електротехническо оборудване и техника за управление на съоръжения за открити рудници, ... на вода, инсталации за пречистване на руднична вода, напоителни и инфилтрационни съоръжения, системи за защита от прахови емисии ... още

btcatalogue.bg

Атикс

... , BizViz- мощен програмен пакет за управление на информацията и визуализация на бизнес процесите; Energy AnalytiX - приложение ... за консумирана/ произведена енергия, вода, газ, емисии на газове; MobileHMI - Наблюдавайте технологичните процеси, където ... още

btcatalogue.bg

ХЕСПА

... - Площадки за игра, разположени на открито. (2) Изпитвателна лаборатория / Лаборатория за изпиване - измерване на: - Емисии в околна среда - газови, летливи ... и Наредби; (6) Консултации за изграждане и поддържане на Системи за управление на качеството. още

btcatalogue.bg

Екотех Инженеринг ЕООД

... информация по ЗЗКИ. Екотех Инженеринг притежава система за управление на качеството ISO 2008, с регистрационен № А-028 ... строителство и монтаж на екологични съоръжения и инсталации за улавяне и неутрализиране на вредни газови емисии. Фирмата проектира и ... още

energyinfo.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top