Резултати от търсене на: управление на емисии

Намерено в статии: 135

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

Циментовата индустрия е един от основните промишлени източници на емисии на прах, азотни оксиди, серен диоксид, летливи органични съединения полихлорирани ...
 

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

... през последните 20 години, консумацията на вода, енергопотреблението, генерирането на отпадъчни води, твърди отпадъци, странични продукти и емисии във въздуха остават
 

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Изпускането на емисиите от производството на енергия от биомаса оказва негативно въздействие върху околната среда ...
 

Управление на емисии от съхранение

Управление на емисии от съхранение

Значението на емисиите от съхранение за околната среда зависи от потенциала ... да замърсят компонентите й, както и от физикохимичните свойства на съхраняваните вещества. Важно е
 

Енергийна ефективност на горивни инсталации

... скъп сензор за амоняк и цикъл за управление. Колкото по-ниска е температурата на димните газове, толкова по-добра е ... поради по-големия обем на загретия въздух и риск от по-високи емисии на азотни оксиди. Инсталирането на въздушен нагревател е разходно ...
 

Weishaupt, инж. Георги Колев: Следваме тенденцията към все по-качествени и енергийно ефективни продукти

... спестява и огромни количества CO2-емисии. Системите за управление също допринасят за подобряване на ефективността. Какви са най- ... регулиране, докато W-FM 200 позволява допълнително управление на честотно регулиране, кислородна сонда и до 6 сервомотора ...
 

Вентили за нефт и газ

... разсейване на топлината, конструкционни материали, предназначени да издържат на високи температури и системи за дистанционно управление. Специфични ... които редуцират риска от изпускане на емисии. Вентилите със завъртане на четвърт оборот се отличават с ...
 

Възможности за когенерация с ядрена енергия

... , както и от нови инструменти и технологии за управление на умни електроразпределителни мрежи. Основните видове когенерационни системи се ... жизнения им цикъл се отделят много ниски нива на емисии на парникови газове и че от малко суровина могат ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на управление на емисии Намерено в справочници: 11

Бюро Веритас

... , атмосферни емисии и възобновяеми източници на енергия (Greenhouse Gas Management) • системи за управление на трудовата безопасност OHSAS и SafetyCert • системи за управление на хранително ... още

energyinfo.bg

Индуматик

... за автоматизиран монтаж - DEPRAG; пневматични системи за управление на товaрни ж.п. вагони (FALNS); резервни ... за управление; системи за обработка на насипни товари - въздушни оръдия - VSR; вибратори; пневматични чукове; елиминиране на прахови емисии - ... още

btcatalogue.bg

АСКОНИ

... и аспирационни системи. Скрубери за пречистване на вредни емисии от галванични и химически производства. ... на агресивни химически среди; галванични линии и съоръжения; електрически инсталации и автоматизирани системи за програмно управление на ... още

btcatalogue.bg

Актемиум БЕА Балкан ЕООД

... изграждане и пуск в експлоатация на електротехническо оборудване и техника за управление на съоръжения за открити рудници, ... на вода, инсталации за пречистване на руднична вода, напоителни и инфилтрационни съоръжения, системи за защита от прахови емисии ... още

energyinfo.bg

Атикс

... , BizViz- мощен програмен пакет за управление на информацията и визуализация на бизнес процесите; Energy AnalytiX - приложение ... за консумирана/ произведена енергия, вода, газ, емисии на газове; MobileHMI - Наблюдавайте технологичните процеси, където ... още

btcatalogue.bg

Актемиум БЕА Балкан

... изграждане и пуск в експлоатация на електротехническо оборудване и техника за управление на съоръжения за открити рудници, ... на вода, инсталации за пречистване на руднична вода, напоителни и инфилтрационни съоръжения, системи за защита от прахови емисии ... още

btcatalogue.bg

ХЕСПА

... - Площадки за игра, разположени на открито. (2) Изпитвателна лаборатория / Лаборатория за изпиване - измерване на: - Емисии в околна среда - газови, летливи ... и Наредби; (6) Консултации за изграждане и поддържане на Системи за управление на качеството. още

btcatalogue.bg

Екотех Инженеринг ЕООД

... информация по ЗЗКИ. Екотех Инженеринг притежава система за управление на качеството ISO 2008, с регистрационен № А-028 ... строителство и монтаж на екологични съоръжения и инсталации за улавяне и неутрализиране на вредни газови емисии. Фирмата проектира и ... още

energyinfo.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top