Резултати от търсене на: управление на водните ресурси

Намерено в статии: 54

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... отношение на изчерпването на водните ресурси. Ползи Ползите, свързани с по-разумното потребление на вода в автомобилната индустрия, са съществени – намаляване на консумацията на енергия ...
 

Решения за воден мониторинг в интелигентни домове

Решения за воден мониторинг в интелигентни домове

... с все по-кратък период на възвръщаемост. Съгласно изследване на Navigant Research, инвестициите в технологии за управление на водните ресурси ще нараснат от 2 ...
 

Тенденции в дигитализацията на ХВП

Тенденции в дигитализацията на ХВП

... концентрират усилията си. Това са: управление на водните ресурси; проследимост; устойчивост; роботизация; управление на риска; повишаване на производителността; оптимизиране на продуктовия дизайн; Internet of Things; внедряване ...
 

Икономии на вода в търговски сгради

Икономии на вода в търговски сгради

... на водната ефективност чрез повторното използване на водни ресурси ... . Степента на водните загуби пряко ... на средства за автоматично управление на водния поток в комбинация с въвеждането на процес по пречистване на водата. Сериозен потенциал на икономии на ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... се постига баланс между използването на водни ресурси и опазването на водните екосистеми. Внедряването на ZLD обаче е свързано с ... в целесъобразна и дори необходима опция за управление на отпадъчни води. Според пазарни проучвания годишните инвестиции ...
 

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

... рационално ползване на водните ресурси, ограничаване замърсяването на водата, въздуха и почвите, редуциране емисиите на парникови газове. ... целенасочени усилия в областта на устойчивото управление на водите. Предмет на оценка бяха както реализираните ...
 

Водата трябва да тече при всякакви условия

Водата трябва да тече при всякакви условия

... серия, поддържат обичайно използваните протоколи в управлението на водните ресурси съответно IEC 60870-5-101/ -103/ ... вибрации. Всичко това направи системата на WAGO толкова предпочитана при управление на водните ресурси. ТП ВАГО Контакттехник ГМБХ/ ...
 

Water 4.0 – Industry 4.0 за водния сектор

Water 4.0 – Industry 4.0 за водния сектор

... и ресурси, интелигентни мрежи, Интернет на нещата и услугите, и ги обединява в системния контекст на управление на водите. ... водна индустрия или просто ефективната експлоатация на водните съоръжения), която е от съществено значение за ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top