Резултати от търсене на: управление на водните ресурси

Намерено в статии: 56

Иновации за интелигентни водоразпределителни мрежи от i2O и KELLER

Иновации за интелигентни водоразпределителни мрежи от i2O и KELLER

... че в такива ситуации хората биха използвали разумно водните ресурси, ако не поради друга причина, то само ... в тръбопроводната мрежа. Системата за управление на мрежата изпраща обработените данни на предварително определени интервали до различни възли ...
 

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

... за състоянието на водните ресурси. Решението помага на властите да следят най-важните параметри на основните водни ресурси, които са ... сред глобалните IoT лидери в областта на решенията за управление на качеството на въздуха и водата. Какво според ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... отношение на изчерпването на водните ресурси. Ползи Ползите, свързани с по-разумното потребление на вода в автомобилната индустрия, са съществени – намаляване на консумацията на енергия ...
 

Решения за воден мониторинг в интелигентни домове

Решения за воден мониторинг в интелигентни домове

... с все по-кратък период на възвръщаемост. Съгласно изследване на Navigant Research, инвестициите в технологии за управление на водните ресурси ще нараснат от 2 ...
 

Тенденции в дигитализацията на ХВП

Тенденции в дигитализацията на ХВП

... концентрират усилията си. Това са: управление на водните ресурси; проследимост; устойчивост; роботизация; управление на риска; повишаване на производителността; оптимизиране на продуктовия дизайн; Internet of Things; внедряване ...
 

Икономии на вода в търговски сгради

Икономии на вода в търговски сгради

... на водната ефективност чрез повторното използване на водни ресурси ... . Степента на водните загуби пряко ... на средства за автоматично управление на водния поток в комбинация с въвеждането на процес по пречистване на водата. Сериозен потенциал на икономии на ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... се постига баланс между използването на водни ресурси и опазването на водните екосистеми. Внедряването на ZLD обаче е свързано с ... в целесъобразна и дори необходима опция за управление на отпадъчни води. Според пазарни проучвания годишните инвестиции ...
 

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

... рационално ползване на водните ресурси, ограничаване замърсяването на водата, въздуха и почвите, редуциране емисиите на парникови газове. ... целенасочени усилия в областта на устойчивото управление на водите. Предмет на оценка бяха както реализираните ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top