Резултати от търсене на: третиране на утайки

Намерено в статии: 89

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... за постигане на оптимално качество на крайния продукт и редуциране на потреблението на електроенергия. При процесите с потапяне, като предварително третиране и електрофорезно ...
 

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... третиране на води с цел оптимизиране на pH и мирис, дозиране на натриев хипохлорит, полимери и ферихлорид при процеси на коагулация, изпомпване на утайки ... и др. За регулиране на стойността на pH на отпадъчните ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... използват за обезводняване на утайки с цел намаляване на транспортните разходи. Разделянето на течностите на фази след филтриране ... които се изпращат за депониране. При биологичното третиране на отпадъци от рафинерии се използват микроорганизми, които ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

В съоръженията за третиране на отпадъчни води ефективността на ОВК системите може да е ключовият ... на съоръжението. Основното приложение на спиралните топлообменници е за подгряване на получените в резултат на пречистването на отпадъчните води утайки. ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... ултрафилтрация (MBR) Третиране на утайки - Помпи за активни утайки - Ексцентрик винтови помпи за полимери или за уплътнени утайки - Анаеробно оползотворяване на утайки и линия за ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... Предимството на този подход е, че включва добавянето на етап на третиране, което позволява лесната интеграция на процеса ... транспортиране. Характеристиките на пепелите от утайки от ПСОВ, както и целесъобразността на възстановяването на фосфор, зависят ...
 

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... е специализирана и в инженерното оборудване за третиране води, биогаз и третирането на утайки с цялостни оферти към проекти по ... опазване на околната среда. Продуктите ни следват най- ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... включват висока ефективност, елиминиране на разходите за изграждане и поддръжка на пречиствателна станция, липса на необходимост от третиране на утайки, които биха се генерирали ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top