Резултати от търсене на: третиране на сметищен газ

Намерено в статии: 13

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

... тяло. Процесът може да включва физично/химично предварително третиране, например флокулация, коагулация, филтрация, обратна осмоза ... 700 куб. м сметищен газ с приблизително 50% съдържание на метан. Активният контрол на сметищен газ се осигурява чрез ...
 

Технологии за третиране на сметищен газ

Технологии за третиране на сметищен газ

... утвърдили като стандартен елемент на инсталациите за третиране на сметищен газ. Наличието на вода в течно състояние в тръбопроводите за сметищен газ може да окаже негативно ...
 

Рециклиране на портативни батерии

Рециклиране на портативни батерии

... батерията, степента на експозиция на сметищен инфилтрат и съдържанието на кислород в депото. Мобилността на металите в депото ... Процесът на рециклиране на литиево-йонни батерии включва етап на смилане и етап на третиране на батериите с инертен газ. Като ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... и намаляване съдържанието на азот по време на горивния процес. Вторичните мерки включват третиране на вече формираните емисии NOX ... изчислява на база стойността на NO в суровия газ, желаната стойност на NOX в пречистения газ и масовия дебит на ...
 

Филтър ООД - специалистът в когенерацията на биогаз

Филтър ООД - специалистът в когенерацията на биогаз

... животни. Инсталацията се състои от: • Система за предварително третиране на биогаза, охлаждане, изсушаване, нагнетяване и филтриране. • ... работят както на природен газ, така и с широка гама от други газове (например, биогаз, сметищен газ, газ от мини ...
 

Технологии за производство на биогаз

... до определено съотношение. Образувалият се газ се отделя безпрепятствено от течността. ... калий Ka (8000 mg/l); натрий Na (8000 mg/l); магнезий Mg (3000 ... , пивоварната и други промишлености, при третиране на органичните фракции от твърдите битови отпадъци ...
 

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

... на пластмаса, за механично-биологично третиране на твърди отпадъци, за обработка на биомаса, машини за обработка на ... и стимули в ЕС, рециклиране на пластмаса, електрическо и електронно оборудване, сметищен газ - възможност за устойчиво депониране ...
 

Производство на енергия от твърди отпадъци

... процеси. Производство на енергия от сметищен газ Депонирането на сметища е най-старият и най-прилаганият метод за третиране на отпадъци. ... могат да се подложат и на химическа обработка. Под химическо третиране на отпадъците обикновено се има предвид ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top