Резултати от търсене на: третиране на отпадъчни води

Намерено в статии: 126

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... и операторите на дружества за събиране, извозване и третиране на битови отпадъци ... . В Германия например това води до дълги опашки пред центровете ... отпадъчни фракции престояват в претоварни станции. Френската организация, отговаряща за изпълнението на ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... по-добро качество на боядисване, по-голям капацитет на линията, скъсяване на производствената линия, отделяне на по-малки количества отпадъчни води и утайки, както ...
 

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

... използван предимно за третиране на замърсени отпадъчни води, аналогичен с процеса на флотация. Прилагането на метода се счита ... и при третирането на индустриални отпадъчни води. Сред посочваните предимства на пречистването чрез флотационно уплътняване ...
 

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... флуиди с висока плътност, като същевременно поддържат максимални нива на експлоатационна готовност на съоръженията за третиране на отпадъчни води.
 

Елиминиране на лекарствени субстанции в отпадъчните води от фармацевтичното производство

Елиминиране на лекарствени субстанции в отпадъчните води от фармацевтичното производство

... средства например) от промишлените отпадъчни води. Пример за станция Envochem® AOP Преимуществата на тези технологии за третиране на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия включват: - надеждни ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... вследствие на индустриални процеси и пречистване на отпадъчни води. ... на отпадъчни материали са съдържанието на нефт, преносът на кислород, влагосъдържанието, pH, температурата и концентрациите на хранителни елементи. Прилагането на биологично третиране ...
 

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

... техниката, необходима за осъществяване от другите процеси на третиране. Оборудването включва резервоар (басейн) и система ... системите за пречистване на отпадъчни води с активна утайка, се дължат именно на нарушаване на баланса на тези три компонента. ...
 

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... оскъпява внедряването на метода. Използването на система за пречистване с озон може да увеличи енергийните потребности на конвенционална станция за третиране на отпадъчни води с ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top