Резултати от търсене на: третиране на води

Намерено в статии: 236

Технологии за третиране на питейни води

Технологии за третиране на питейни води

... и вида на водата, постъпваща в пречиствателната станция, процесът на третиране може да варира. Например, подземните води, черпени директно ... чрез други методи. Като недостатъци на процеса, когато той се прилага за третиране на по-малки обеми вода, ...
 

UV-C лампи за офиси и обществени сгради

UV-C лампи за офиси и обществени сгради

... близо до повърхностите, които подлежат на бактерицидно третиране. За успешното почистване на една повърхност от голямо значение ... от коефициента на поглъщане на течната среда при дължина на вълната 254 nm. Дезинфекцията на води чрез ултравиолетово ...
 

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... наложи обществените администрации и операторите на дружества за събиране, извозване и третиране на битови отпадъци бързо да адаптират ... и таванските си помещения. В Германия например това води до дълги опашки пред центровете за рециклиране, приемащи ...
 

Системи за технологична топлина в индустрията

Системи за технологична топлина в индустрията

... енергийна ефективност, е нужна периодичната подмяна на генераторите. Ултравиолетовото третиране се използва от много години за ... оперативен живот, измерван в часове. Пресрочването на препоръчваните часове води до значителен спад в количеството отделяна ...
 

Филтриращи системи за маслена мъгла

Филтриращи системи за маслена мъгла

... може да бъде замърсена. Използването на течности за металообработка обикновено води до образуване на мъгла с “течен” дим, ... и чисти масла. Центробежните колектори са подходящи за третиране на големи количества замърсен въздух, позволяват лесен монтаж ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... за постигане на оптимално качество на крайния продукт и редуциране на потреблението на електроенергия. При процесите с потапяне, като предварително третиране и електрофорезно ...
 

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

... използван предимно за третиране на замърсени отпадъчни води, аналогичен с процеса на флотация. Прилагането на метода се счита ... и при третирането на индустриални отпадъчни води. Сред посочваните предимства на пречистването чрез флотационно уплътняване ...
 

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... третиране на води с цел оптимизиране на pH и мирис, дозиране на натриев хипохлорит, полимери и ферихлорид при процеси на коагулация, изпомпване на ... поддържат максимални нива на експлоатационна готовност на съоръженията за третиране на отпадъчни води.
 

 

 

 

Резултати от търсене на третиране на води Намерено в справочници: 2

Веолия Енерджи Сълюшънс България

... енергия, вода и отпадъци, свързани с оптимизиране на енергийни разходи, третиране на води, управление и оползотворяване на отпадни продукти. Групата предлага решения, които ... още

btcatalogue.bg

Хидро Крафт

... вода и отпадни води, третиране и обработка, чрез омекотяване (обратна осмоза ), UV - обеззаразяване, противопожарни системи и изграждане на системи с термопомпи ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top