Резултати от търсене на: третиране на води

Намерено в статии: 233

Системи за технологична топлина в индустрията

Системи за технологична топлина в индустрията

... енергийна ефективност, е нужна периодичната подмяна на генераторите. Ултравиолетовото третиране се използва от много години за ... оперативен живот, измерван в часове. Пресрочването на препоръчваните часове води до значителен спад в количеството отделяна ...
 

Филтриращи системи за маслена мъгла

Филтриращи системи за маслена мъгла

... може да бъде замърсена. Използването на течности за металообработка обикновено води до образуване на мъгла с “течен” дим, ... и чисти масла. Центробежните колектори са подходящи за третиране на големи количества замърсен въздух, позволяват лесен монтаж ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... за постигане на оптимално качество на крайния продукт и редуциране на потреблението на електроенергия. При процесите с потапяне, като предварително третиране и електрофорезно ...
 

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

... използван предимно за третиране на замърсени отпадъчни води, аналогичен с процеса на флотация. Прилагането на метода се счита ... и при третирането на индустриални отпадъчни води. Сред посочваните предимства на пречистването чрез флотационно уплътняване ...
 

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... третиране на води с цел оптимизиране на pH и мирис, дозиране на натриев хипохлорит, полимери и ферихлорид при процеси на коагулация, изпомпване на ... поддържат максимални нива на експлоатационна готовност на съоръженията за третиране на отпадъчни води.
 

Елиминиране на лекарствени субстанции в отпадъчните води от фармацевтичното производство

Елиминиране на лекарствени субстанции в отпадъчните води от фармацевтичното производство

... използвани като основа за разработване на индивидуално адаптирана инсталация за третиране на отпадъчни води, която да отговаря на всички изисквания. Готовата EnvoChem система ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... , които се изпращат за депониране. При биологичното третиране на отпадъци от рафинерии се използват микроорганизми, които превръщат ... посредством сушене и/или изгаряне, което на практика води до получаването на обезмаслени остатъци, които могат да бъдат ...
 

Хибридни обработващи центри

Хибридни обработващи центри

... принтиране води до намаляване на материалните загуби в процеса, както и на разходите, свързани с рециклиране и третиране на отпадъците. ... Съотношения от порядъка на 1,5:1 ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на третиране на води Намерено в справочници: 2

Веолия Енерджи Сълюшънс България

... енергия, вода и отпадъци, свързани с оптимизиране на енергийни разходи, третиране на води, управление и оползотворяване на отпадни продукти. Групата предлага решения, които ... още

btcatalogue.bg

Хидро Крафт

... вода и отпадни води, третиране и обработка, чрез омекотяване (обратна осмоза ), UV - обеззаразяване, противопожарни системи и изграждане на системи с термопомпи ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top