Резултати от търсене на: третиране на утайки

Намерено в статии: 86

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

В съоръженията за третиране на отпадъчни води ефективността на ОВК системите може да е ключовият ... на съоръжението. Основното приложение на спиралните топлообменници е за подгряване на получените в резултат на пречистването на отпадъчните води утайки. ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... ултрафилтрация (MBR) Третиране на утайки - Помпи за активни утайки - Ексцентрик винтови помпи за полимери или за уплътнени утайки - Анаеробно оползотворяване на утайки и линия за ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... Предимството на този подход е, че включва добавянето на етап на третиране, което позволява лесната интеграция на процеса ... транспортиране. Характеристиките на пепелите от утайки от ПСОВ, както и целесъобразността на възстановяването на фосфор, зависят ...
 

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... е специализирана и в инженерното оборудване за третиране води, биогаз и третирането на утайки с цялостни оферти към проекти по ... опазване на околната среда. Продуктите ни следват най- ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... включват висока ефективност, елиминиране на разходите за изграждане и поддръжка на пречиствателна станция, липса на необходимост от третиране на утайки, които биха се генерирали ...
 

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... техники за третиране на отпадъчни води са свързани с отделяне на твърди остатъци от процесите на филтрация и утаяване ... експлоатация. Мобилни съоръжения Подвижните съоръжения за обезводняване на утайки от ПСОВ обикновено са тип центрофуга, винтова ...
 

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

... последващите етапи на третиране. За осигуряване на ефективно и екологосъобразно третиране с минимална намеса от страна на оператора ... помпи обикновено трудно придвижват плътните твърди утайки от дъното на API маслозадържателите. Приемливи за тази цел ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... отпадъци, докато мокрите намират приложение за третиране предимно на отпадъци с животински произход и различни утайки. В зависимост от работната температура ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top