Резултати от търсене на: третиране на отпадъчни води

Намерено в статии: 117

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

В съоръженията за третиране на отпадъчни води ефективността на ОВК системите може да е ключовият ... до съоръжението. Източникът на емисии на миризми при пречистването на отпадъчни води са процесите по анаеробно разграждане на органични съединения. ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... и помпи. Индустриалните системи за рециклиране на отпадъчни води и събиране на дъждовна вода в повечето случаи се правят ... бром за инхибиране на бактериалния растеж и увеличаване на времето за съхранение или третиране на водата посредством традиционните ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... пречистване на отпадъчни води - Барабанни, дискови или пясъчни филтри - UV системи за обеззаразяване на води Пречистване на питейни води - Въздуходувки за обратна промивка на филтри - Дозиране на ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... е, че включва добавянето на етап на третиране, което позволява лесната интеграция на процеса в съществуващи пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). Тъй като ...
 

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... специализирана и в инженерното оборудване за третиране води, биогаз и третирането на утайки с цялостни оферти към проекти ... ефективни решения за промишлеността и за пречистване на отпадъчни води, базирани на технология, която наричаме Water 4.0. ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... да се използва за пречистването на отпадъчни води от рудодобива, съдържащи разтворени ... на необходимост от третиране на утайки, които биха се генерирали при прилагане на конвенционално пречистване. Методът също така е приложим за потоци отпадъчни води ...
 

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Почти всички техники за третиране на отпадъчни води са свързани с отделяне на твърди остатъци от процесите на филтрация и утаяване. По този начин замърсителите ...
 

Резервоари за съхранение на нефт

Резервоари за съхранение на нефт

... нефтената индустрия, предимно за събиране на замърсени течни потоци, промивни или отпадъчни води. Резервоари с неподвижен покривЧесто срещани ... да бъдат уловени и отведени за последващо третиране при необходимост.По принцип плаващият покрив обхваща ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top