Резултати от търсене на: третиране на води

Намерено в статии: 221

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... стерилизация). Анаеробните технологии стават обект на все по-голям интерес за третиране на отпадъчни води от производството на храни и напитки заради възможността ...
 

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

... почистени впоследствие. Техниката на почистване с вода под налягане не води до експозиция на прах и елиминира нуждата ... е необходима употребата на събирателни резервоари, киселини, основи или други разтворители, които да изискват третиране. В резултат ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

В съоръженията за третиране на отпадъчни води ефективността на ОВК системите може да е ключовият фактор, от който ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... се отделят от предварителното третиране на детайлите чрез обезмасляване, фосфатиране, пасивиране и от последващото електрофорезно боядисване. Отпадъчните води са основно от ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... на води Пречистване на питейни води - Въздуходувки за обратна промивка на филтри - Дозиране на реагенти, стабилизиране на ... Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори - Обработка на биогаз - Третиране и пречистване на ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... , че включва добавянето на етап на третиране, което позволява лесната интеграция на процеса в съществуващи пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). Тъй като ...
 

Технологии, оборудване и материали за бластиране

Технологии, оборудване и материали за бластиране

Бластирането или струйната обработка е метод за третиране на повърхността на детайлите с различни абразивни и неабразивни материали ... ) задвижва абразивния материал към повърхността. Методът се води още безвъздушна струйна обработка, тъй като не се ...
 

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... е специализирана и в инженерното оборудване за третиране води, биогаз и третирането на утайки с цялостни оферти към проекти ... ефективни решения за промишлеността и за пречистване на отпадъчни води, базирани на технология, която наричаме Water 4.0. ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на третиране на води Намерено в справочници: 2

Веолия Енерджи Сълюшънс България

... ЕНЕРГИЯ, ВОДА и ОТПАДЪЦИ, свързани с оптимизиране на енергийни разходи, третиране на води, управление и оползотворяване на отпадни продукти. Групата предлага решения, които ... още

btcatalogue.bg

Хидро Крафт

... вода и отпадни води, третиране и обработка, чрез омекотяване (обратна осмоза ), UV - обеззаразяване, противопожарни системи и изграждане на системи с термопомпи ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top