Намерено в статии: 341

Химически средства за дезинфекция и почистване в промишлеността

Химически средства за дезинфекция и почистване в промишлеността

... други обекти. Тази категория дезинфектанти представлява гермициди, предназначени за третиране на некритични повърхности на медицински устройства и оборудване. Такъв ...
 

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... и операторите на дружества за събиране, извозване и третиране на битови отпадъци бързо да адаптират системите и ... продължаване на нормалната работа на инсталациите за механо-биологично третиране и сортиране на отпадъци. Съгласно насоките на Световната ...
 

Системи за технологична топлина в индустрията

Системи за технологична топлина в индустрията

... енергийна ефективност, е нужна периодичната подмяна на генераторите. Ултравиолетовото третиране се използва от много години за изпичането на различни ...
 

Повърхностна обработка на метали

Повърхностна обработка на метали

... и др. В същия клас спадат и: безтоково третиране, включително повърхностно уякчаване чрез сачмоструйна (дробеструйна) обработка, ... функция. С прилагането на различни техники за третиране на металните повърхности може значително да се увеличи ...
 

Филтриращи системи за маслена мъгла

Филтриращи системи за маслена мъгла

... водоразтворими и чисти масла. Центробежните колектори са подходящи за третиране на големи количества замърсен въздух, позволяват лесен монтаж върху ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... електроенергия. При процесите с потапяне, като предварително третиране и електрофорезно боядисване, технологията за преобръщане на обработваните ... 20% от разходите за линиите за предварително третиране. Сухите скрубери са сочени като ключова възможност ...
 

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

... . Процесът по пречистване е физикохимичен метод, използван предимно за третиране на замърсени отпадъчни води, аналогичен с процеса на флотация ...
 

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... се използват в редица индустриални приложения. Сред тях са третиране на води с цел оптимизиране на pH и мирис ... поддържат максимални нива на експлоатационна готовност на съоръженията за третиране на отпадъчни води.
 

 

 

 

Резултати от търсене на третиране Намерено в справочници: 10

Тита-Консулт ООД

... ; - Оценка на радиационния риск за населението и околната среда; - Третиране на радиоактивно замърсени почви и рекултивация на терени; - Решаване ... още

energyinfo.bg

Хидро Крафт

... колектори, пречиствателни станции за питейна вода и отпадни води, третиране и обработка, чрез омекотяване (обратна осмоза ), UV - обеззаразяване, противопожарни ... още

btcatalogue.bg

Екоинвест

Събиране, сортиране, предварително третиране и транспортиране на отпадъци от всички видове опаковки - пластмаси, ... още

btcatalogue.bg

АЛКО - Н62

... изсушители, филтри, кондензоотделители за сгъстен въздух и системи за третиране на конденз. Промишлени чилъри и ресивери за сгъстен въздух. още

btcatalogue.bg

АЛМ-БГ

... бара, хладилни и адсорбционни изсушители, филтри, кондензоотделители, системи за третиране на конденз, ресивери за сгъстен въздух. Единствен официален представител ... още

btcatalogue.bg

Балбок Инженеринг

... околната среда - консултации, управление на проекти, обучение, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни пестициди и фреони ... още

btcatalogue.bg

Веолия Енерджи Сълюшънс България

... , вода и отпадъци, свързани с оптимизиране на енергийни разходи, третиране на води, управление и оползотворяване на отпадни продукти. Групата ... още

btcatalogue.bg

Прайм Технолоджийс

... и Komptech - шредери и системи за механично и биологично третиране на битови, индустриални и биологични отпадъци.Официален представител на ... още

btcatalogue.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top