Резултати от търсене на: термично третиране

Намерено в статии: 9

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Секторът за термично третиране на отпадъци търпи забележително технологично развитие през последните няколко ...
 

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

Характерно за почти всички методи за пречистване на отпадъчни води е формирането на твърд остатък от процесите на обезводняване във филтърпреси и утаяване. По този начин
 

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци

Tретирането на твърдите битови отпадъци се свързва с прилагането на интегрирана система за тяхното ефективно управление и оползотворяване на енергийния им потенциал. Тя включва събиране, транспортиране,
 

Управление на течни радиоактивни отпадъци

... подобряване на процесите и технологиите на тяхното третиране. Обработката на течните радиоактивни отпадъци често включва ... тритий Комбинираният метод за третиране на органични разтвори, съдържащи тритий, се състои от термично окисление, последвано от ...
 

Производство на енергия от твърди отпадъци

... потенциалът за производство на електроенергия или когенерация посредством третиране на отпадъците чрез различни технологии и съоръжения. ... на даден поток твърди отпадъци се подлагат на термично окисление при изключително високи температури в специални ...
 

Индустриални отпадъчни води – методи за обработка

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Индустриални отпадъчни води – методи за обработка
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top