Резултати от търсене на: термично третиране

Намерено в статии: 28

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... на микроорганизмите. Във всички процеси на биологично третиране се използват почвени бактерии, които разграждат ... третиране се базира на комбинация от изпарение чрез индиректно нагряване и/или разграждането на органичните компоненти чрез термично ...
 

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

... процеси под формата на пара, топла и студена вода, термично масло или горещ въздух. Основна цел на Филтър е ... "екологичен отпечатък". Акцент ще бъде оборудване и инсталации за третиране и рециклиране на отпадъци, комунална техника, съдове за разделно ...
 

Рециклиране на соларни панели

Рециклиране на соларни панели

... процес да бъдат внедрени и допълнителни междинни процеси на третиране. От друга страна, останалите материали с ниска или ... да бъдат третирани термично, след което отделената в резултат топлина да се оползотвори в други процеси. Третиране на модули от ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... използвани за крайно обеззаразяване, включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране. Охлаждащата вода, която не влиза в ... и дезинфекция и стерилизация. След първично третиране отпадъчните води от млекопреработвателната индустрия с БПК ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... стандартите за безопасна питейна вода. Процесите на третиране при бутилирането на вода в повечето случаи ... методи за крайна дезинфекция включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране или разрушаване на клетките на микроорганизмите. ...
 

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

... отпадъци. Основната функция на подсистемата за предварително третиране е приемането на твърдите отпадъци директно от сметосъбиращото ... като суровина и за други видове инсталации за термично оползотворяване, например пиролизни реактори или съоръжения с ...
 

Управление на зелени и хранителни отпадъци

Управление на зелени и хранителни отпадъци

... отпадъците. Процесът започва с приемане на предвидените за третиране биоотпадъци, претеглянето им и записването на характеристиките и ... на отпадъците в реактора може да се приложи и термично разлагане. То подобрява разградимостта на субстрата, което ...
 

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

... Изгарянето на отпадъци с хетерогенен характер изисква предварително третиране на потока, за да се гарантира, че отговаря ... газове. Относително високите разходи за процесите на предварително третиране на някои отпадъци са ограничаващ фактор за широкото ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top