Резултати от търсене на: твърди битови отпадъци

Намерено в статии: 63

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... Ежегодно в света се генерират над 2 млрд. тона твърди битови отпадъци. Според проучване на Световната банка до 2050 г. ... на дружества за събиране, извозване и третиране на битови отпадъци бързо да адаптират системите и процедурите си към новите ...
 

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... и отпадъчни води както в битови, така и в индустриални приложения ... споменато, суспендираните в пренасяната течност твърди частици не представляват проблем за перисталтичните ... решетки за отстраняване на текстилни отпадъци, хартия и различни отломки, ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... употреба батерии и акумулатори), битови (опаковки, хартия, хранителни отпадъци, малки количества опасни отпадъци) и в случай че ... множество естествени емулгатори като асфалтени, смоли, фини твърди частици, маслоразтворими органични киселини и др. ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... жилищни комплекси Пречиствателни станции към депа за твърди битови отпадъци Санитарни депа Биогаз инсталации за анаеробно ... филтри - Системи за UV обеззаразяване Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори - Обработка ...
 

Нови решения за автономно производство и пестене на енергия на ЕЕ и ВЕ 2019

Списание Енерджи Ревю: Нови решения за автономно производство и пестене на енергия на ЕЕ и ВЕ 2019
 

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

... проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци в м. Мерата, землището на гр. Кнежа" на ...
 

Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци

... на обезвреждане. В сортиращите инсталации за смесено събрани битови отпадъци могат да бъдат сепарирани метали, стъкло и ... етапи и технологии. С развитието на държавите генерираните твърди битови отпадъци стават все по-сложна смес от материали, което ...
 

Шредери – технологични новости

Шредери – технологични новости

... мелници могат да бъдат обработени до 150 т/ч твърди битови отпадъци. Ситата с по-малък диаметър на отворите ще повишат ... до 350 об./мин. В повечето случаи шредерите за твърди битови отпадъци са нискоскоростни, с максимална скорост на въртене под 100 ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top