Резултати от търсене на: твърди битови отпадъци

Намерено в статии: 60

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... жилищни комплекси Пречиствателни станции към депа за твърди битови отпадъци Санитарни депа Биогаз инсталации за анаеробно ... филтри - Системи за UV обеззаразяване Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори - Обработка ...
 

Нови решения за автономно производство и пестене на енергия на ЕЕ и ВЕ 2019

Списание Енерджи Ревю: Нови решения за автономно производство и пестене на енергия на ЕЕ и ВЕ 2019
 

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

... проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци в м. Мерата, землището на гр. Кнежа" на ...
 

Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци

... на обезвреждане. В сортиращите инсталации за смесено събрани битови отпадъци могат да бъдат сепарирани метали, стъкло и ... етапи и технологии. С развитието на държавите генерираните твърди битови отпадъци стават все по-сложна смес от материали, което ...
 

Шредери – технологични новости

Шредери – технологични новости

... мелници могат да бъдат обработени до 150 т/ч твърди битови отпадъци. Ситата с по-малък диаметър на отворите ще повишат ... до 350 об./мин. В повечето случаи шредерите за твърди битови отпадъци са нискоскоростни, с максимална скорост на въртене под 100 ...
 

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

... индустрия са свързани с формирането на различни твърди отпадъци и утайки. Твърди отпадъци се отделят предимно при разделяне на ... съдържат повече замърсители от утайките от третиране на битови отпадъчни води. Контролираното им приложение може да ...
 

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

... на горима фракция (гориво) от смесено събрани твърди битови отпадъци (ТБО) и термичното й оползотворяване включва две подсистеми ... възстановяване на висококачествената горима фракция от твърдите отпадъци. Допълнителна и също толкова важна полза от ...
 

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

... ефективно отстраняване на съдържащите се твърди частици. Барботажните скрубери се ... инсинератор за течни и газообразни отпадъци абсорбиращата течност се рециклира, като ... и в пречиствателните станции за битови отпадъчни води. Те позволяват лесното ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top