Резултати от търсене на: твърди битови отпадъци

Намерено в статии: 13

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

Обикновено производството на горима фракция (гориво) от смесено събрани твърди битови отпадъци (ТБО) и термичното й оползотворяване включва две подсистеми – за ...
 

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци

Tретирането на твърдите битови отпадъци се свързва с прилагането на интегрирана система за тяхното ...
 

Производство на енергия от твърди отпадъци

Твърдите битови отпадъци, генерирани ежедневно от индустрията и бита, създават сериозен екологичен ...
 

Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

Tвърдите битови отпадъци са разнообразни по произход, състав и количество. В най- ... се изхвърлят и, съответно, депонират заедно с всички останали битови отпадъци.
 

Български учени разработиха нов метод за производство на газ от отпадъци

Български учени разработиха нов метод за производство на газ от отпадъци

Екип от БАН разработи първия по рода си метод, с който отпадъците ще се превръщат в гориво. "Предлаганият от нас метод е едно много сполучливо съчетание
 

Интервю със Стефан Стаменов, управител на Recycling Bulgaria

Интервю със Стефан Стаменов, управител на Recycling Bulgaria

Пазарът по управление на отпадъци в България разполага с голям потенциал за развитиеУважаеми г- ...
 

Община Добричка взе решение за строеж на депо за отпадъци в село Стожер

Общинският съвет на община Добричка взе решение за учредяване на възмездно право на строеж върху терен от 217, 863 декара край село Стожер, на който да
 

Нови решения за автономно производство и пестене на енергия на ЕЕ и ВЕ 2019

Списание Енерджи Ревю: Нови решения за автономно производство и пестене на енергия на ЕЕ и ВЕ 2019
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top