Резултати от търсене на: съхранение на вода

Намерено в статии: 136

Резервоари за питейна вода

Резервоари за питейна вода

Резервоарите за съхранение на чиста вода са широко използвани за задоволяване на питейни нужди в сградния сектор, за напояване, пожарогасене, ... както и в редица промишлени отрасли. Статията е посветена на основните компоненти и особеностите при монтажа ...
 

Изолация на топлопроводи

... би било аналогично на проектирането на система с температура на подаваната вода от 70°C, температура на обратния поток 60° ... размери), предоставяйки възможност за лесен транспорт и съхранение на площадката. Работата с предварително изолирани тръби с ...
 

Соларни парогенератори

... топлинната му енергия се използва за изпаряване на вода. С индиректно получената пара се задвижват ... разположен на върха на централна кула. Основно предимство на соларните топлоелектроцентрали е възможността за интегриране на системи за съхранение на ...
 

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост
 

Нов световен рекорд в разделянето на вода със соларна енергия

... съхранение в устойчивите енергийни системи. Отчитайки това, екип от учени успява да увеличи ефективността на процеса на получаване на водород чрез разделянето на вода ... с помощта на слънчева ...
 

Енергийна ефективност на горивни инсталации

... котли за получаване на пара или гореща вода; нагреватели, например за подгряване на суров петрол в ... горелки работят по двойки и функционират на принципа на краткосрочното съхранение на топлина посредством керамични регенератори. Те възстановяват ...
 

Вентили за нефт и газ

... особености. Решенията за товарене/разтоварване на терминали и резервоари за съхранение на нефт и газ предлагат допълнителни възможности ... , сред които устойчивост на корозия и повреди в резултат на постоянната експозиция на морска вода. Освен това тези ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на съхранение на вода Намерено в справочници: 3

Актемиум БЕА Балкан ЕООД

... машини, претоварачи, гуменотранспортни ленти с регулиране на оборотите и конвенционални ГТЛ. - Складови ... станции,съоръжения за съхранение на вода, системи за отвеждане на вода, инсталации за пречистване на руднична вода, напоителни и инфилтрационни ... още

energyinfo.bg

Актемиум БЕА Балкан

... станции,съоръжения за съхранение на вода, системи за отвеждане на вода, инсталации за пречистване на руднична вода, напоителни и ... - Техническо обслужване, обхващащо планирането, изпълнението на монтажа и шеф-монтажа, поддръжката и ревизията ... още

btcatalogue.bg

Вилмат

... потребител може да следи използваните от него електричество, газ, вода, пара и др. в реално време. Системи за ... и връзки между сгради. Трасиране, слайсване, тестване. Изграждане на центрове за съхранение на данни при бедствия и аварии и сървърни стаи ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top