Резултати от търсене на: съхранение на вода

Намерено в статии: 139

Резервоари за питейна вода

Резервоари за питейна вода

Резервоарите за съхранение на чиста вода са широко използвани за задоволяване на питейни нужди в сградния сектор, за напояване, пожарогасене, ... както и в редица промишлени отрасли. Статията е посветена на основните компоненти и особеностите при монтажа ...
 

Резервоари за съхранение на нефт

... за съхранение. Специално внимание трябва да се отдели на местните разпоредби за осигуряване на безопасност при съхранение на запалими ... бързо отварящ се люк на покрива, даващ достъп на оператора да определи наличието на вода, измери нивото и вземе ...
 

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

... да отговорят на всички изисквания за безопасност на съоръженията за обезвреждане. Периодът на междинно съхранение на тези отпадъци ... специална закривка, ограничаваща проникването на вода, ерозията на повърхността и достъпа на животни. В някои държави ...
 

Термостатични смесителни вентили

Термостатични смесителни вентили

Списание ТД Инсталации: Термостатични смесителни вентили
 

Изолация на топлопроводи

... би било аналогично на проектирането на система с температура на подаваната вода от 70°C, температура на обратния поток 60° ... размери), предоставяйки възможност за лесен транспорт и съхранение на площадката. Работата с предварително изолирани тръби с ...
 

Соларни парогенератори

... топлинната му енергия се използва за изпаряване на вода. С индиректно получената пара се задвижват ... разположен на върха на централна кула. Основно предимство на соларните топлоелектроцентрали е възможността за интегриране на системи за съхранение на ...
 

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост
 

Нов световен рекорд в разделянето на вода със соларна енергия

... съхранение в устойчивите енергийни системи. Отчитайки това, екип от учени успява да увеличи ефективността на процеса на получаване на водород чрез разделянето на вода ... с помощта на слънчева ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на съхранение на вода Намерено в справочници: 3

Актемиум БЕА Балкан ЕООД

... машини, претоварачи, гуменотранспортни ленти с регулиране на оборотите и конвенционални ГТЛ. - Складови ... станции,съоръжения за съхранение на вода, системи за отвеждане на вода, инсталации за пречистване на руднична вода, напоителни и инфилтрационни ... още

energyinfo.bg

Актемиум БЕА Балкан

... станции,съоръжения за съхранение на вода, системи за отвеждане на вода, инсталации за пречистване на руднична вода, напоителни и ... - Техническо обслужване, обхващащо планирането, изпълнението на монтажа и шеф-монтажа, поддръжката и ревизията ... още

btcatalogue.bg

Вилмат

... потребител може да следи използваните от него електричество, газ, вода, пара и др. в реално време. Системи за ... и връзки между сгради. Трасиране, слайсване, тестване. Изграждане на центрове за съхранение на данни при бедствия и аварии и сървърни стаи ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top