Намерено в статии: 23

Първата в света система за съхранение на енергия чрез втечнен въздух заработи край Манчестър

Първата в света система за съхранение на енергия чрез втечнен въздух заработи край Манчестър

... под високо налягане и се загрява. Резултатът е газ с високо налягане, който се използва за задвижването ... отпадната топлина от разположените на площадката двигатели, работещи на сметищен газ. За изграждането на инсталацията не са използвани вредни ...
 

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

... материали не предполага значително формиране на инфилтрат и сметищен газ. При някои депа е необходимо изграждането и на ... разграждане. Ползите от това включват увеличено формиране на сметищен газ както в количествено, така и в качествено отношение, ...
 

Технологии за третиране на сметищен газ

Технологии за третиране на сметищен газ

... честотата на смяната му в двигателите за сметищен газ. Обикновено производителите на такива двигатели задават препоръчителни ... е важно операторите на инсталациите за оползотворяване на сметищен газ да определят температурния профил по продължение на ...
 

Рециклиране на портативни батерии

Рециклиране на портативни батерии

... , количеството останал заряд в батерията, степента на експозиция на сметищен инфилтрат и съдържанието на кислород в депото. Мобилността на ... смилане и етап на третиране на батериите с инертен газ. Като продукти могат да се получат кобалт, литий, ...
 

Филтър ООД - специалистът в когенерацията на биогаз

Филтър ООД - специалистът в когенерацията на биогаз

... както на природен газ, така и с широка гама от други газове (например, биогаз, сметищен газ, газ от мини за ... въглища, канализационен газ, горими промишлени отпадъчни газове). Клиенти от ...
 

Измервателни технологии в инсталации за биогаз и сметищен газ

Измервателни технологии в инсталации за биогаз и сметищен газ

... В някои случаи газът от инсталациите за биогаз и сметищен газ се подава към общинската газопреносна мрежа. Тогава е ... подходящ за битови и малкомащабни инсталации за биогаз и сметищен газ. В тези случаи финансовата възвръщаемост ограничава размера на ...
 

CCS: Апаратура MRU за измерване на биогаз и сметищни газове

CCS: Апаратура MRU за измерване на биогаз и сметищни газове

... въведена стойност; - Измерване на температурата на димния газ до 1100° C; - Съхранение на данни до ... двигатели, биометан съоръжения за сметищен газ, общински или промишлени пречиствателни станции, каменовъглен газ. Едновременни измервания на: СH4 ...
 

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

Via Expo: Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015

... в ЕС, рециклиране на пластмаса, електрическо и електронно оборудване, сметищен газ - възможност за устойчиво депониране - ще са акцентите. Какви са ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на сметищен газ Намерено в справочници: 1

Белфри ООД

... и модулни инсталации за нискоемисионно изгаряне на биогаз и сметищен газ.Фирмата осигурява гъвкави инженерни решения, кратки срокове на доставка ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top