Резултати от търсене на: системи за управление на околната среда

Намерено в статии: 445

ИКЕМ, Илия Левков: България вече е в челните редици по развитие на електрическата мобилност

ИКЕМ, Илия Левков: България вече е в челните редици по развитие на електрическата мобилност

... на околната среда и водите. Частичното съфинансиране може да бъде първоначалната вноска от оперативния лизинг или дългосрочен наем на ЕПС за нуждите на общината – за ...
 

Девня Цимент, Силвио Тийде: Прилагаме мерки за по-ниско енергопотребление на всички нива

Девня Цимент, Силвио Тийде: Прилагаме мерки за по-ниско енергопотребление на всички нива

... за управление на енергията е сертифицирана и по международния стандарт ISO 50001 и политиката ни за управление на ... върху околната среда и качеството на нашите продукти. Планирате ли инвестирането на още средства в проекти за подобряване на ...
 

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

... , Управление на отпадъци и рециклиране, Качество на въздуха, Интелигентни градове - това са областите за реализирането на " ... финансови резултати и опазване на околната среда. Исав-1 ще представи оборудване за пелетизиране на дървени трици, слама, ...
 

Нови технологии при индустриалните компресори

Нови технологии при индустриалните компресори

... устройства и системи с цел оптимизиране на синергията помежду им, улеснено управление и възможност за непрекъснат ... да работи при сравнително ниски температури на околната среда. Платформата за мониторинг на компресорите в реално време, анализираща ...
 

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtec

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtec

... транспорт, индустриални въздухопочистващи системи, контролно-измервателна апаратура и др. seeSUSTAINtec ще провокира интерес към новости за управление и оползотворяване на отпадъците. Секторът ...
 

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

... контролери елиминират необходимостта от няколко системи, тъй като предоставят цялостната функционалност, нужна за управление на помпите, събиране на данни и мрежова свързаност. Ползите ...
 

Рециклиране на соларни панели

Рециклиране на соларни панели

... на екологосъобразни процеси и политики за управление на отпадъчните потоци соларни панели. Рамка, подкрепяща ранното разработване на стратегии за модулите в края на ... , причинени от тежки условия на околната среда, и неочаквани външни фактори, ...
 

Електроинсталации в ядрени централи

Електроинсталации в ядрени централи

... , центрове за управление на двигатели, трансформатори и кабелни системи. Всички тези компоненти трябва да бъдат избрани спрямо условията на експлоатация и условията на околната среда. Електрооборудването ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на системи за управление на околната среда Намерено в справочници: 6

Бюро Веритас

... сертификацията на системи, като: • системи за управление на качеството на база на стандартите ISO 9001, ISO 16949, ISO 13485, ISO/IEC 20000-1 и TickIT • системи за управление на околната среда на база на ... още

energyinfo.bg

Партнер Къмпъни

... Системи за управление на качеството; ISO/IEC 27001 - Системи за управление на информационната сигурност; ISO/IEC 20000 - Системи за управление на услугите; ISO 14001 - Системи за управление на околната среда; BS OHSAS 18001 - Системи за управление на ... още

btcatalogue.bg

Енергостроймонтаж Инженеринг АД

... за управление на качество БДС EN ISO 9001 : 2008 ; Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно BS OHSAS 18001 : 2007 ; Система за управление на околната среда ... още

energyinfo.bg

ТЮФ Рейнланд-България ЕООД

... разрушаване (NDT); • Оценка на остатъчния ресурс на съоръжения под налягане.Сертификация на системи за управление на: качеството (БДС EN ISO 9001:2015); околната среда (БДС EN ISO ... още

energyinfo.bg

Аква Автоматика

... системи и части от тях за контрол и управление на различни производства, като: пречистване на питейни и отпадъчни води, водоснабдяване и водоразпределение; опазване на околната среда ... още

btcatalogue.bg

Балбок Инженеринг

... по управление на отпадъци и опазване на околната среда - консултации, управление на проекти, обучение, събиране и третиране на отпадъци ... на системи за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top