Резултати от търсене на: системи за аспирация

Намерено в статии: 13

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

... и не налагат използването на система за каталитична редукция. Системите за аспирация могат да окажат значимо въздействие ... Редуциране на аспирирания въздух Най-широко прилаганите аспирационни системи включват чадъри, разположени странично на зоната, в ...
 

Реконструкция на ОВК инсталацията на новооткрития сектор А на стадион "Георги Аспарухов"

Реконструкция на ОВК инсталацията на новооткрития сектор А на стадион "Георги Аспарухов"

... е реализирана на базата на инверторни системи на GREE с променлив дебит ... в света на специализирани уреди за климатизация”, разказва Стоян Стоянов. ... кондензаторни блокове на италианския производител SIC Sistemi. “Общата стойност на обработвания ...
 

Panimex: Nidec ASI реализира проекти за съхранение на енергия с обща мощност над 400 MW

... и демонстрира как те подпомагат операторите на електропреносни системи за стабилизирането на ел. мрежата. На щанда на ... която компанията изгради интелигентна микромрежа в Чили. За Nidec ASI Ansaldo Sistemi Industriali (ASI), която е индустриален клон ...
 

Радиомодули за индустриални приложения

Радиомодули за индустриални приложения

... прибавен необходимият импеданс Za на антената). ... системи за дистанционно управление (вкл. М2М системи) и за автоматизация, в сензорни мрежи (вкл. във вградени системи), операторски системи (SCADA) за енергетиката, охрана на сгради, системи за ...
 

Мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха

... в специализирани сервизи с газанализаторни системи за определени газове. Съществуват и системи за контрол на отпадните газове от ... – след натрупване на прах върху филтър чрез аспирация на определен обем въздух се измерва интензитетът на преминалата ...
 

Hermle: C 12 - Компактен. Прецизен. Динамичен

Hermle: C 12 - Компактен. Прецизен. Динамичен

... Могат да се адаптират различни охладителни и стружкоотвеждащи системи, аспирация, следене за счупване/измерване на инструмента, 3D-тестер и пакети ... и системата за автоматична смяна на палети PW 100 или роботизираната система RS 05. И двете системи са ...
 

Обезмасляване на повърхности и части със системи за студено почистване

Обезмасляване на повърхности и части със системи за студено почистване

... със студен обезмаслител в т. нар. студени системи. В тези системи се използват студени, а не кипящи разтворители. ... е работната температурата и дали е необходима аспирация. В листа с данните за безопасност производителят указва какви лични предпазни ...
 

Флекстроник Инженеринг - завод на Брамак Покривни Системи, с. Столник

... елементи – аспирация, обдухване, поддържане на нива и налягания; - Комуникация с другите системи в завода. Съгласно техническото задание системата за управление се ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top