Резултати от търсене на: система за управление на околната среда

Намерено в статии: 439

ИКЕМ, Илия Левков: България вече е в челните редици по развитие на електрическата мобилност

ИКЕМ, Илия Левков: България вече е в челните редици по развитие на електрическата мобилност

... на околната среда и водите. Частичното съфинансиране може да бъде първоначалната вноска от оперативния лизинг или дългосрочен наем на ЕПС за нуждите на общината – за ...
 

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

... , Управление на отпадъци и рециклиране, Качество на въздуха, Интелигентни градове - това са областите за реализирането на " ... финансови резултати и опазване на околната среда. Исав-1 ще представи оборудване за пелетизиране на дървени трици, слама, ...
 

Нови технологии при индустриалните компресори

Нови технологии при индустриалните компресори

... управление на производството. Основната цел на такъв холистичен подход е възприемането на компресорите като елемент от производствената система и идентифициране на ... ниски температури на околната среда. Платформата за мониторинг на компресорите в ...
 

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

... функционалност, нужна за управление на помпите, събиране на данни и мрежова ... на околната среда падне под предварително зададена стойност през студените месеци, характеризиращи се с най-високо енергопотребление. Оптималната концепция за експлоатация на ...
 

Рециклиране на соларни панели

Рециклиране на соларни панели

... на екологосъобразни процеси и политики за управление на отпадъчните потоци соларни панели. Рамка, подкрепяща ранното разработване на стратегии за модулите в края на ... , причинени от тежки условия на околната среда, и неочаквани външни фактори, ...
 

Електроинсталации в ядрени централи

Електроинсталации в ядрени централи

... , центрове за управление на двигатели, трансформатори и кабелни системи. Всички тези компоненти трябва да бъдат избрани спрямо условията на експлоатация и условията на околната среда ...
 

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

... количества, опасни за човешкото здраве и замърсяване на околната среда и водите. По предварителна оценка технологичните разходи за разграждане на РЕ изделия за еднократна употреба ...
 

Електробезопасност при производството на храни и напитки

Електробезопасност при производството на храни и напитки

... за организацията и условията на околната среда на ... на риска и мерки за контрол; одобряване и управление на измервателните уреди и специализираното оборудване за осигуряване на електрическа безопасност. Повечето големи заводи за производство на ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на система за управление на околната среда Намерено в справочници: 5

Енергостроймонтаж Инженеринг АД

... системи за управление: Система за управление на качество БДС EN ISO 9001 : 2008 ; Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно BS OHSAS 18001 : 2007 ; Система за управление на околната среда по ... още

energyinfo.bg

Черноморска технологична компания АД

... дружеството има сертифицирана Система за управление на качеството ISO 9001:2008 и от 2010 - Система за управление на околната среда ISO 14001:2005 и Система за управление на безопасни условия на труд ISO ... още

energyinfo.bg

КЕМЛЕР ЕЛЕКТРОНИК

Серийно производство на широка гама изделия за електрическо окабеляване в автомобилната ... за управление на качеството в автомобилната промишленост и ISO 14001 за внедрена система по управление на околната среда. Дружеството е част от групата на ... още

btcatalogue.bg

Алекс ЕК

... и в производството на арматура за тях. Въведената Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд, гарантира висока ефективност на предлаганите от нас ... още

energyinfo.bg

ЕЛЕКТРОГЕЦ ООД

... , внедрена, поддържана и непрекъснато подобрявана интегрирана система за управление на качеството, околната среда и условията на труд, в съответствие на EN ISO 9001:2008, EN ISO ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top