Резултати от търсене на: система за управление

Намерено в статии: 1816

Машини и инструменти за обработка с големи подавания (HFM)

Машини и инструменти за обработка с големи подавания (HFM)

... да се осигури с достатъчно бърза и адекватна система за управление. Същност и специфики на метода Най-общо, ... . Водещ приоритет е необходимостта от подходяща система за цифрово програмно управление, висока точност на шпиндела и термична стабилност ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... или инвертор, с пълно електронно управление Пълен набор от оборудване за сгъстен въздух - Хладилни изсушители или ... Проектиране и изграждане на зала с компресори и разпределителна система, за сгъстен въздух в съответствие с изискванията на клиента. ...
 

Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване

Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване

... от оборудването на екструдера са още задвижване, система за регулиране на температурния режим, контролно-измервателни средства ... система за бързо избутване на заготовката, елиминираща ефекта на теглото й и създаваща условия за прецизно управление ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... основни елемента: зона за улавяне; проводна система за трансфер до хранилище за временно съхранение (в ... използваната (за да се минимизират проблемите със съхранението); водоразпределителната система е компактна. Потенциалът за система за събиране ...
 

ИПО реализира проект за производствено разширение чрез енергийно ефективно оборудване

ИПО реализира проект за производствено разширение чрез енергийно ефективно оборудване

... дейности по проекта е и въвеждането на автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението в производствения ... дружеството. Резултатът от дейността е подобрено енергийно управление и намаляване на вредните емисии от парникови газове ...
 

Безопасност при работа с индустриални роботи

Безопасност при работа с индустриални роботи

... се имат предвид някои ключови цели. Неизправностите в самата система за управление на безопасността не бива да предизвикват потенциално опасни състояния ...
 

Биодинамично осветление в индустрията

Биодинамично осветление в индустрията

... Въвеждането на съвременна осветителна система със съответната технология за биодинамично управление на осветлението в индустриалните ... експлоатационен живот и по-гъвкави възможности за управление в сравнение с конвенционалните осветителни технологии. ...
 

Системи за управление на опасностите

Системи за управление на опасностите

... и пожарогасителни системи, системи за контрол на достъпа и за управление на средствата за достъп (ключове, чипове, ... функциите за разпределен контрол на отделните подсистеми, платформите за управление на опасностите гарантират, че всяка система ще ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на система за управление Намерено в справочници: 36

Бюро за Развитие Техника ЕООД

... и сервозадвижвания, линейни двигатели. Комплексни системи за управление. * ТЕХНИКА ЗА МОНТАЖ И ЛИНЕЙНИ ПРЕМЕСТВАНИЯ: Сачмено-винтови двойки ... модули с ремък, СВД, линеен мотор. Система от конструктивни алуминиеви профили, работни места, транспортни ... още

energyinfo.bg

ИФД Инженеринг Джойнт Венчър

... търговията и производството. Продукти: Складови решения за средни и големи компании; WMaS - система за управление и автоматизация на складови стопанства като услуга ... още

btcatalogue.bg

СМ Консулта

... като: Система за управление на ресурсите и проектите в проектантски и инженерингови компании, Система за управление на дейността на енергийни търговци; Система за управление на документооборот, Система за управление на ... още

btcatalogue.bg

Черноморска технологична компания АД

... има сертифицирана Система за управление на качеството ISO 9001:2008 и от 2010 - Система за управление на околната среда ISO 14001:2005 и Система за управление на ... още

energyinfo.bg

Енергостроймонтаж Инженеринг АД

... стандарти , фирмата има внедрени системи за управление: Система за управление на качество БДС EN ISO 9001 : 2008 ; Система за управление на здравословните и безопасни условия на ... още

energyinfo.bg

Давид Холдинг

... портфейл включва: ARCHIMED eDMS - интегрирана софтуерна система за управление на документи и задачи, изграждане на електронни ... български език; 1C Предприятие - ERP система за автоматизация и управление на производствената, търговската и финансовата ... още

btcatalogue.bg

БГ Терм

... , вентилационни, водопроводни съоръжения и инсталации и сградно управление. Фирмата извършва инженеринг на инсталациите, които предлага. ... , хипермаркети. "БГ Терм" ООД има сертифицирана система за управление на качеството съгласно DIN EN ISO 9001:2008. още

btcatalogue.bg

Готи ООД

... батерии - AGM • Интелигентни системи-батерии за съхранение с (интегрирана) цялостна система за управление, решения за съхранение на енергия за оптимизиране на пряка фотоволтаична консумация ... още

energyinfo.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top