Резултати от търсене на: сероочистващи инсталации

Намерено в статии: 17

ЕЕ & ВЕИ 2019 - микс от рентабилни екорешения за бизнеса, общините и домакинствата

... Bioenergie от Хърватия, представител на Kohlbach (биогаз инсталации) - са две нови имена в тазгодишното изложение ... с традиционното оборудване за биогаз инсталации ще насочи вниманието върху авангардни сероочистващи технологии. Антон Войновски, ...
 

ЗКИ-Волта участва в някои от най-значимите екологични проекти в страната

ЗКИ-Волта участва в някои от най-значимите екологични проекти в страната

... -мащабните проекти за опазване на околната среда: рехабилитация на сероочистващи инсталации (СОИ) на блокове 1 – 4 и 5 - 6 при ...
 

Сероочистващи инсталации и реализирани проекти в България

Сероочистващи инсталации и реализирани проекти в България

... по монтирането и пускането в експлоатация на сероочистващи инсталации съобразно европейските изисквания, представяме някои от реализираните ... за област Стара Загора. „Проектът „Изграждане на сероочистващи инсталации за блокове 5 и 6” е определен ...
 

Каолин започва да използва биомаса като заместващо гориво на природния газ

Списание Енерджи Ревю: Каолин започва да използва биомаса като заместващо гориво на природния газ
 

Сероочистващи инсталации

Серният диоксид е един от най-сериозните и в същото време трудни за отстраняване замърсители на атмосферния въздух. Той е безцветен газ с остра миризма, който при попадане в атмосферата, под въздействието на слънчевата светлина встъпва в ...
 

Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

Технологии за опазване на околната среда в ТЕЦ Ей И Ес - Гълъбово

... емисии на прах под 30 mg/Nm3 и сероочистващи инсталации на мокър варовиков принцип, гарантиращи емисии на серен ... посредством покрити транспортьори. “Електростатичните филтри и сероочистващите инсталации, които са изградени в централата, сами по ...
 

По препоръка на МОСВ втори блок на ТЕЦ Бобов дол е спрял работа

Списание Енерджи Ревю: По препоръка на МОСВ втори блок на ТЕЦ Бобов дол е спрял работа
 

TEЦ Марица изток 2 успешно защити сертификата си по околна среда

ТЕЦ Марица изток 2 успешно защити сертификата си по околна среда за следващите три години, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Това стана ясно след завършването на
 

 

 

 

Резултати от търсене на сероочистващи инсталации Намерено в справочници: 2

Коген Инженеринг

Внедряване на ко-генерационни инсталации (газови турбини, газови двигатели, газификация на биомаса, биогаз); ... филтри за очистване на газове от прах; Инсталации за очистване на NOx; Сероочистващи инсталации; Сушилни за сушене на утайки, дървесен чипс ... още

energyinfo.bg

Alstom България ЕООД

... компоненти и системи - котли - инсталации за пречистване и контрол на димните газове, сероочистващи и азотоочистващи инсталации, електростатични и ръкавни филтри - газови ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top