Намерено в статии: 23

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

... транспорт. Енергетиката е най-същественият източник на емисии на серни оксиди и никел, като допринася в голяма ... производството и добивната промишленост е най-големият източник на емисии на неметанови летливи органични съединения, арсен, кадмий, ...
 

Дизелови и газови електрогенератори

Дизелови и газови електрогенератори

... . В сравнение с петролните горива и въглищата емисиите на серни, азотни и въглеродни оксиди (парникови газове) при газовите ... по-добър контрол, по-голяма мощност и по-малко емисии. Конкуренцията на различните разработки в сферата на генераторните уредби ...
 

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... Основните категории добавки за течности за металообработка включват серни или хлорирани съединения, корозионни инхибитори, емулгатори, ... мажеща способност, възобновяемостта и липсата на емисии на летливи органични съединения подпомагат нарастването на ...
 

Отоплителни системи на биомаса

Отоплителни системи на биомаса

... филтри. Други емисии от изгарянето на биомаса, които се регулират от законодателството, са азотни и серни оксиди, както ... например. Изгарянето на биомаса води до генерирането на ниски емисии на серни оксиди – около 20 mg/MJ. Емисиите на въглероден ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... и други азотни съединения, серен диоксид (SO2) и серни съединения, прах, летливи органични съединения (ЛОС), полихлорирани дибензо ... промишленост емитира приблизително 2,4% от световните емисии на CO2 от индустриални и енергийни източници. Въглеродният ...
 

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

... осигуряване на качеството на автоматизирани измервателни системи за емисии от стационарни източници. Всички инсталации за изгаряне ... на изпусканите през комина газове. Серни оксиди Ако отпадъците съдържат серни съединения, при изгарянето им в ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... процес. Вторичните мерки включват третиране на вече формираните емисии NOX. Основните методи за пречистване на потоци отпадъчни ... катализатора работна температура. Тя зависи от концентрацията на серни оксиди – комбинацията от висока концентрация на SOx ...
 

ЕС преразглежда директивата относно националните тавани за емисии

... 81/ЕО. Така Комисията гарантира, че националните тавани за емисии, приети чрез Директивата през 2010 г., ще останат ... членки да компенсират намаляването на емисиите на азотни оксиди, серни диоксиди и прахови частици от международен морски превоз. ...
 

Резултати от търсене на серни емисии Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top