Резултати от търсене на: серен диоксид

Намерено в статии: 55

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

... множество различни начини за редуциране на емисиите на серен диоксид, генерирани вследствие на изгарянето на изкопаеми горива. ... на експлоатация на пълен капацитет, концентрацията на серен диоксид и технологичния вариант. Системи за впръскване на ...
 

Индустриални табла от неръждаема стомана

Индустриални табла от неръждаема стомана

... след това за премахване на остатъчния хлор се употребява серен диоксид. В комбинация с естествената влага в помещенията тези газове ...
 

Промишлена газопроводна инфраструктура

Промишлена газопроводна инфраструктура

... за отделяне на киселинните газове като въглероден диоксид, сероводород и серен диоксид. Природният газ се смята за "кисел", ... спецификациите за газопроводите или когато концентрациите на серен и въглероден диоксид са такива, че пречистването на газа ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... сулфит и вода. В зависимост от концентрациите на серен диоксид и условията на окисление калциевият сулфит може да продължи ... на димни газове спомага за намаляване на нивата на серен диоксид в атмосферата и ограничава проблема с киселинните дъждове. ...
 

Индустриални UPS системи

Индустриални UPS системи

... продукт от процесите в геотермалните електроцентрали често се отделя серен диоксид, който при взаимодействие с влажен въздух формира разредена сярна ...
 

Прахоулавяне

Прахоулавяне

... частици може да бъде редуцирано чрез инжектиране на серен триоксид, амоняк или вода в отпадъчния газов поток ... скрубера. Освен праховите частици се отстраняват и химикали като серен диоксид, амоняк, амониев хлорид, летливи органични съединения и тежки ...
 

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

... са: отстраняване на газообразни замърсители като халогениди, серен диоксид, амоняк, сероводород или летливи органични съединения ( ... подходящи реагенти, се използват за абсорбиране на серен диоксид, хромна киселина, сероводород, амоняк, хлориди, ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... , са: азотни оксиди (NOx) и други азотни съединения, серен диоксид (SO2) и серни съединения, прах, летливи органични съединения ( ... азот и кислород в горивния въздух. Емисиите на серен диоксид зависят от общото количество вложени серни съединения и от ...
 

Резултати от търсене на серен диоксид Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top