Намерено в статии: 46

Рециклиране на соларни панели

Рециклиране на соларни панели

... на пречистване. Възможно е в зависимост от нивото на сепарация при първия процес да бъдат внедрени и допълнителни междинни ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... . Третичното пречистване в този подотрасъл включва мембранна сепарация и дезинфекция и стерилизация. След първично третиране ... филтрирани. Последният етап се състои в мембранна сепарация за осигуряване на 95% редуциране на органичните замърсители ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... електрофорезното боядисване може да се прилага каскадно промиване със сепарация и възстановяване на твърдите частици боя и течността (ултрафилтрат ...
 

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

... -високо ще е качеството на получените материали. Степента на сепарация обаче силно зависи от наличните условия на площадката (например ...
 

Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци

... (барабанни, дискови и осцилиращи сита), въздушната сепарация (зигзагообразни, ротационни и противотокови класификатори), балистичната сепарация, магнитното разделяне и сепарацията с вихрови ...
 

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

... в повечето случаи включва втори етап на водно-маслена сепарация и някаква форма на усъвършенствано (обикновено биологично) пречистване за ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... , картофи и др.). Процесът включва няколко етапа – хидролиза, ферментация, сепарация и пречистване. В случай че се използват лигноцелулозни отпадъчни ...
 

Шредери – технологични новости

Шредери – технологични новости

... преди сортиране на отпадъците. Предварителното шредиране преди процеса на сепарация е свързано с две ползи. Първо, шредиращите машини намаляват ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top