Резултати от търсене на: рехабилитация на водопроводи

Намерено в статии: 15

Хидравлично моделиране на водопроводни мрежи

Хидравлично моделиране на водопроводни мрежи

... включват изготвяне на графици, оразмеряване и определяне на местоположението на бъдещи съоръжения. Използват се и при планирането на рехабилитация на водопроводи и реализиране на системни подобрения ...
 

Безизкопни технологии за рехабилитация на водопроводи

Безизкопни технологии за рехабилитация на водопроводи

... толерира от обществото. Безизкопните технологии за рехабилитация на водопроводи обаче решават тези проблеми, като позволяват ... ограничената възможност за рехабилитация на водопроводи с различни диаметри и рискът от нагъване на материала при недостатъчно ...
 

Комбинирано прилагане на две безтраншейни технологии за преодоляване на неблагоприятни геоложки условия

Комбинирано прилагане на две безтраншейни технологии за преодоляване на неблагоприятни геоложки условия

... с иновативни и високопроизводителни технологии за изграждане и рехабилитация на продуктопроводи, както и с оборудване за безизкопно ... първа в България прилага метода за безизкопно полагане на водопроводи чрез хоризонтален сондаж. 11 години по-късно ...
 

Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община Етрополе

Рехабилитация на ВиК мрежата и изграждане на ПСОВ в община Етрополе

... общински терени и унищожаване на инфраструктурата вследствие авариите на амортизираните водопроводи. С проекта ще се подобри водоснабдяването на населението и ще се ...
 

Проект за водния цикъл на град Враца

Проект за водния цикъл на град Враца

... Враца и включва следните компоненти: • Реконструкция и рехабилитация на главни и второстепенни водопроводи – замяна на азбесто-циментови тръби с HDPE; • Реконструкция и ...
 

Екологични проекти на община Пловдив

Екологични проекти на община Пловдив

... мрежа и увеличаване на капацитета на канализационната. Ще бъдат подменени 23.5 км водопроводи и 30.3 ... ще се състои в рехабилитация на механичното стъпало, изграждане на метан танкове за анаеробно третиране на утайките, ефективно механично ...
 

Модернизацията на технологията и оборудването ни правят по-конкурентоспособни - Ралица Тотева, управител на Еко Проект

Модернизацията на технологията и оборудването ни правят по-конкурентоспособни - Ралица Тотева, управител на Еко Проект

... съоръжения за питейни и отпадни води, реконструкция на водопроводни мрежи, рехабилитация на съществуващи водопроводи, изграждане напоителни системи, оптични трасета. Част от тях ...
 

Интервю с Валентин Василев, управител на ВиК Пловдив

Интервю с Валентин Василев, управител на ВиК Пловдив

... уникална японска технология за рехабилитация на канализация - "спираловидно навита тръба". Обектът беше на ул. "Лайка" гр ... безизкопни технологии са изключително подходящи за рехабилитация на стари магистрални водопроводи, тъй като чрез тях максимално ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top