Резултати от търсене на: разделяне на отпадъци

Намерено в статии: 59

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... доставчици, с помощта на които да се разработи система за управление на отпадъци, отговаряща напълно на целите на компанията. В ... с добре хомогенизирана утайка. Хидроциклоните са полезни за разделяне на големи количества вода и нефт, особено когато ...
 

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtec

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtec

... презентират своите продукти в направленията: отделяне на замърсители, разделяне на вредни газове, емисии от транспорт, ... по-ефективното позициониране на пазара и постигане на по-добра разпознаваемост на брандовете на изложителите предлагаме вече ...
 

seeSUSTAINtec 2020 проправя път на решенията за устойчиво развитие към пазара

seeSUSTAINtec 2020 проправя път на решенията за устойчиво развитие към пазара

... хидро-, вятърна енергия, енергия от отпадъци, съхранение на енергия; електромобилност Управление на отпадъци и рециклиране: събиране, третиране, ... и градска среда Чистота на въздуха: отделяне замърсителите, разделяне на вредни газове, емисии от ...
 

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... няма нужда от използването на нови количества продукт, което ограничава образуването на отпадъци и носи други екологични ползи ... биологичен контрол. Микрофилтрация Това е основаваща се на мембранно разделяне технология, чрез която могат да се отстранят ...
 

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

... контейнери. Третирането и кондиционирането на нискоактивните отпадъци се извършва или на мястото на генерирането им, или в ... материали. Обработката им включва събиране, разделяне, обеззаразяване, намаляване на обема или размера им и стабилизация ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... на обратна осмоза не е необходимо получената вода да претърпи фазов преход, за да се постигне разделяне, ... методи изискват използване на химикали, което е свързано с генериране на допълнителни количества отпадъци и повишаване на оперативните разходи. ...
 

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

... източника В основата на процеса по управление на строителните отпадъци са подобреното идентифициране, сепариране и разделяне при източника на генериране. По-доброто идентифициране ...
 

Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци

... или автоматизирано сортиране Техническите подходи за сортиране на отпадъци в отделни материални потоци също са два ... NIR (спектроскопия в близката инфрачервена област) за разделяне на пластмаси – полиетилен терефталат, полиетилен висока плътност, ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на разделяне на отпадъци Намерено в справочници: 1

ОМИМ ЕООД

... на нуждите на българските ни Партньори при обработката, транспорта и контрола на шламове, класиране и разделяне на твърда от течна фази, разделяне и класиране на ... , заводи за добив на зелена ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др., като ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top