Резултати от търсене на: разделяне на отпадъци

Намерено в статии: 20

Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци

Статията представя най-разпространените технологии за сортиране на битови отпадъци, предимствата и недостатъците на ръчните и автоматизираните процеси и прилаганите подходи в ...
 

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

... контейнери. Третирането и кондиционирането на нискоактивните отпадъци се извършва или на мястото на генерирането им, или в ... материали. Обработката им включва събиране, разделяне, обеззаразяване, намаляване на обема или размера им и стабилизация ...
 

Управление на течни радиоактивни отпадъци

... като утаяване или мембранна сепарация гарантира по-пълното разделяне на третираните течни отпадъци. Сорбцията, съчетана с мембранно филтриране в едностъпален процес ...
 

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

... на ТБО Негоримите материали, като стъкло и метали, се отстраняват след първоначално сепариране посредством техника за разделяне ... са неразделна част от инфраструктурата за третиране на отпадъци на населените места. Тези системи обикновено се интегрират ...
 

Политики за подобряване на ядрената безопасност

... напредък към отстраняване и изхвърляне на радиоактивни отпадъци, включително на използвано ядрено гориво. Енергийна ... диверсификацията, резервираността, конструктивната защита и физическото разделяне на тези системи, конструкции и компоненти, които ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на разделяне на отпадъци Намерено в справочници: 1

ОМИМ ЕООД

... на нуждите на българските ни Партньори при обработката, транспорта и контрола на шламове, класиране и разделяне на твърда от течна фази, разделяне и класиране на ... , заводи за добив на зелена ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др., като ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top