Резултати от търсене на: разделяне на отпадъци

Намерено в статии: 56

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... няма нужда от използването на нови количества продукт, което ограничава образуването на отпадъци и носи други екологични ползи ... биологичен контрол. Микрофилтрация Това е основаваща се на мембранно разделяне технология, чрез която могат да се отстранят ...
 

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

... контейнери. Третирането и кондиционирането на нискоактивните отпадъци се извършва или на мястото на генерирането им, или в ... материали. Обработката им включва събиране, разделяне, обеззаразяване, намаляване на обема или размера им и стабилизация ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... на обратна осмоза не е необходимо получената вода да претърпи фазов преход, за да се постигне разделяне, ... методи изискват използване на химикали, което е свързано с генериране на допълнителни количества отпадъци и повишаване на оперативните разходи. ...
 

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

... източника В основата на процеса по управление на строителните отпадъци са подобреното идентифициране, сепариране и разделяне при източника на генериране. По-доброто идентифициране ...
 

Инсталации за сортиране на отпадъци

Инсталации за сортиране на отпадъци

... или автоматизирано сортиране Техническите подходи за сортиране на отпадъци в отделни материални потоци също са два ... NIR (спектроскопия в близката инфрачервена област) за разделяне на пластмаси – полиетилен терефталат, полиетилен висока плътност, ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... контрол на запалими или взривоопасни прахове и мъгли от източници в химични предприятия и инсинератори за опасни отпадъци. Те ... слоеве. Това обаче е свързано с необходимостта от разделяне на въглеродния диоксид от димните газове от централите (или ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... опазването на околната среда и управлението на отпадъци. Те предоставят на националните власти техническата основа за определяне на условията на разрешителните за експлоатация на инсталациите ...
 

Шредери – технологични новости

Шредери – технологични новости

... финансови данни. Професионалистите в индустрията за третиране на отпадъци обаче свързват шредирането с широк спектър от ... периметъра на зоната на въртенето им са разположени сита за разделяне на отпадъците по размер на частиците. Чуковете на ротора ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на разделяне на отпадъци Намерено в справочници: 1

ОМИМ ЕООД

... на нуждите на българските ни Партньори при обработката, транспорта и контрола на шламове, класиране и разделяне на твърда от течна фази, разделяне и класиране на ... , заводи за добив на зелена ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др., като ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top