Резултати от търсене на: разделно събиране

Намерено в статии: 60

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... на прекъсвания в управлението на отпадъци, включително разделното събиране и рециклирането, е от ключово значение за здравето и ... държави отчитат и влошаване на качеството и степента на разделно събиране на отпадъците. От друга страна, Милано, който е ...
 

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

... третиране и рециклиране на отпадъци, комунална техника, съдове за разделно събиране, информационни и комуникационни технологии за сгради, инфраструктура, транспорт и ...
 

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?

... др. Друг изложител е Мева България. Фирмата предлага съдове разделно събиране на отпадъци, кофи и контейнери за смет, продукти за ... Tracer информационна система за пълното компютъризиране на цикъла на събиране на отпадъци на M и М Фрут, техниката за ...
 

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

... къщи с дворове. В допълнение, осъществяваме и разделно събиране на хранителни отпадъци от кухни, ресторанти и заведения ... Център за управление на отпадъците", включващ площадка за разделно събиране на битови отпадъци с обособена зона за подготовка ...
 

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

... на материали, които възпрепятстват рециклирането. Подобреното събиране на компоненти за повторна употреба и рециклиране изисква ... се наложи извършването на селективно разрушаване (например разделно събиране/разрушаване на бетона и зидарията). За да ...
 

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

... на битовите отпадъци за депониране чрез въвеждане на разделно събиране в домакинствата. Предоставихме специализирани разноцветни чували на ... от почистване на дворове и градини. Впоследствие разделно събраните рециклируеми отпадъци се приемат от фирма, ...
 

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

... слой налага необходимостта от предварително третиране и/или разделно събиране на отпадъците, за да се гарантира правилният ... . Това предизвикателство се преодолява донякъде чрез селективното събиране на някои отпадъци и разработването на стандарти за ...
 

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... рекултивация", поясняват от общината. Организирана е система за разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал и ... оползотворяване на отпадъци от опаковки. Прави се и разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на разделно събиране Намерено в справочници: 3

Унитрейд БГ

... на отговорния бизнес да изпълни задълженията си за разделно събиране и предаване за преработване на отпадъците. Ние сме ... готови да предложим решения за екологосъобразно събиране на: Хартия, картон, полиетилен, пластмаса, дървени, ... още

btcatalogue.bg

Балбок Инженеринг

... на околната среда - консултации, управление на проекти, обучение, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни ... и съоръжения. Дружеството е оператор на системи за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията ... още

btcatalogue.bg

Папир БГ

... , стъклени опаковки, черни и цветни метали. Унищожаване на архиви. Разделно събиране. Обслужване на опасни отпадъци. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top