Резултати от търсене на: разделно събиране

Намерено в статии: 59

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

Интересни възможности за устойчив бизнес и възвръщаеми инвестиции на seeSUSTAINtec 2020

... третиране и рециклиране на отпадъци, комунална техника, съдове за разделно събиране, информационни и комуникационни технологии за сгради, инфраструктура, транспорт и ...
 

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?

... др. Друг изложител е Мева България. Фирмата предлага съдове разделно събиране на отпадъци, кофи и контейнери за смет, продукти за ... Tracer информационна система за пълното компютъризиране на цикъла на събиране на отпадъци на M и М Фрут, техниката за ...
 

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

... къщи с дворове. В допълнение, осъществяваме и разделно събиране на хранителни отпадъци от кухни, ресторанти и заведения ... Център за управление на отпадъците", включващ площадка за разделно събиране на битови отпадъци с обособена зона за подготовка ...
 

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

... на материали, които възпрепятстват рециклирането. Подобреното събиране на компоненти за повторна употреба и рециклиране изисква ... се наложи извършването на селективно разрушаване (например разделно събиране/разрушаване на бетона и зидарията). За да ...
 

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

... на битовите отпадъци за депониране чрез въвеждане на разделно събиране в домакинствата. Предоставихме специализирани разноцветни чували на ... от почистване на дворове и градини. Впоследствие разделно събраните рециклируеми отпадъци се приемат от фирма, ...
 

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

... слой налага необходимостта от предварително третиране и/или разделно събиране на отпадъците, за да се гарантира правилният ... . Това предизвикателство се преодолява донякъде чрез селективното събиране на някои отпадъци и разработването на стандарти за ...
 

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... рекултивация", поясняват от общината. Организирана е система за разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, метал и ... оползотворяване на отпадъци от опаковки. Прави се и разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, ...
 

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

... рециклируеми отпадъци. "С изграждането на новото депо се въведе разделно събиране на отпадъците на две фракции – отпадъци, годни за рециклиране ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на разделно събиране Намерено в справочници: 3

Унитрейд БГ

... на отговорния бизнес да изпълни задълженията си за разделно събиране и предаване за преработване на отпадъците. Ние сме ... готови да предложим решения за екологосъобразно събиране на: Хартия, картон, полиетилен, пластмаса, дървени, ... още

btcatalogue.bg

Балбок Инженеринг

... на околната среда - консултации, управление на проекти, обучение, събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни ... и съоръжения. Дружеството е оператор на системи за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията ... още

btcatalogue.bg

Папир БГ

... , стъклени опаковки, черни и цветни метали. Унищожаване на архиви. Разделно събиране. Обслужване на опасни отпадъци. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top