Резултати от търсене на: радиоактивни отпадъци

Намерено в статии: 61

Временно съхранение на ОЯГ

Временно съхранение на ОЯГ

... позволява потенциалът за разпад и последващо освобождаване на радиоактивни компоненти да се поддържа нисък. В допълнение, ... значително повече действия по третиране на радиоактивни отпадъци (например на течни отпадъци) и генерира отпадъчен поток, който ...
 

Приложение на роботи в ядрени централи

Приложение на роботи в ядрени централи

... например за събиране на течни и твърди радиоактивни отпадъци и впоследствие за разпространение на обеззаразяващи агенти. ... както и за отстраняване на малки парчета твърди радиоактивни отпадъци. Електрически захранваният робот се състои от платформа ...
 

Технологии, оборудване и материали за бластиране

Технологии, оборудване и материали за бластиране

... бластирането с неабразивен материал – без химикали и вторични отпадъци и с висока ефективност на почистване. При него ... материали или отнемане на опасни субстанции като азбест, радиоактивни или отровни налепи по повърхностите. Скоростите на обработка ...
 

Навършиха се 15 години от създаването на ДП РАО

Навършиха се 15 години от създаването на ДП РАО

... на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. Освен от атомните електроцентрали, радиоактивни отпадъци се създават от ядрени ... енергетика, се съхраняват в постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци в Нови хан, създадено през 2006 г ...
 

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ

Поддръжка на подземни тръбопроводи и резервоари в АЕЦ

... структури; други специфични приложения – системи за радиоактивни отпадъци, продухване на охладителни кули. Инспекция Инспекцията на ... В допълнение, течовете от подземни тръбопроводи, съдържащи радиоактивни или други опасни флуиди, по своята същност ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... соли, радиоактивни компоненти, хлориди и суспендирани частици. Разтворени метали Адсорбционната способност на фино смлени минни отпадъци може да ... утаяване. При натрупване на флотационни или други отпадъци от минната дейност емисиите във водите могат да ...
 

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

Тенденции в управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци

... и радиоактивните отпадъци са странични продукти от ядрената енергетика и други приложения на радиоактивни материали в ... под 2% от радиоактивността на всички радиоактивни отпадъци. Нискоактивните отпадъци в повечето случаи се кондиционират в твърдо ...
 

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

... съображения за безопасност. Типични опасни отпадъци от строителството, реновирането или разрушаването са азбест, катран, радиоактивни компоненти, полихлорирани бифенили, олово, електрически ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на радиоактивни отпадъци Намерено в справочници: 2

Енергопроект АД

... и стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически ... • Възобновяеми енергийни източници – централи на дървесни отпадъци, вятърна енергия, фотоволтаични системи и т.н.; ... още

energyinfo.bg

Риск Инженеринг АД

... обекти; Управление на енергийни и инфраструктурни проекти; Управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво. Експлоатация на ел. обекти. Проучване ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top