Резултати от търсене на: първично пречистване

Намерено в статии: 17

Технологии за третиране на питейни води

Технологии за третиране на питейни води

... се оказва най-подходящият вариант, когато става дума за пречистване на малки обеми вода за питейно-битово водоснабдяване, ... канал. UV дезинфекцията може да се прилага както за първично, така и за вторично обеззаразяване. Ултравиолетовата светлина може ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... утаяване, центрофугиране, флотация и др. Ако след първично пречистване водите не са подходящи за подаване към градска ... на предприятията. Алтернативно решение е прилагането на ефективно първично пречистване (флокулация), чрез което да се елиминира голям ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... Комбинирани съоръжения за първично пречистване - Класификатор за пясък с водна промивка Биологично пречистване - Въздуходувки - Аерационни ... Дозиране на реагенти, стабилизиране на утайки - Първично пречистване, следвано от пясъчни филтри - Системи за ...
 

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

... да бъдат обработени поотделно. Чрез процесите на първично пречистване, включващи съоръжения като решетки, пясъкозадържатели и ... процеси, изискванията за пространство, ефективността на пречистване, съдържанието на органика и разходите. Избраният ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... с около 50-60%. Обикновено оборудването за първично пречистване включва решетки, маслоуловители за отстраняване на мазнини, ... за неутрализация, утаяване и флотация. Вторичното пречистване е насочено главно към отстраняване на биоразградимите органични ...
 

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... групи техники на три етапа – първично, вторично и третично пречистване. Третирането на отделните технологични потоци ... мембранно третиране (микрофилтрация, нанофилтрация и обратна осмоза), пречистване с адсорбенти (силициев диоксид, глини, гранулиран ...
 

Технологии за третиране на сметищен газ

Технологии за третиране на сметищен газ

... заради изгарянето на смазочно масло. Първично пречистване Посредством технологиите за първично пречистване се осъществява първият етап от редуцирането ... Налични са и няколко вида процеси за пречистване на сметищен газ от повечето халогенирани органични ...
 

Обезсоляване на нефт

Обезсоляване на нефт

... от състоянието на преработваната суровина. По-нататъшното пречистване на водата изисква допълнително задържане в процесна фаза ... разграничат водоразтворимите соли от тези, които съществуват първично в маслената фаза, например метал-органични съединения ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top