Резултати от търсене на: първично пречистване

Намерено в статии: 14

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

... да бъдат обработени поотделно. Чрез процесите на първично пречистване, включващи съоръжения като решетки, пясъкозадържатели и ... процеси, изискванията за пространство, ефективността на пречистване, съдържанието на органика и разходите. Избраният ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... с около 50-60%. Обикновено оборудването за първично пречистване включва решетки, маслоуловители за отстраняване на мазнини, ... за неутрализация, утаяване и флотация. Вторичното пречистване е насочено главно към отстраняване на биоразградимите органични ...
 

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... групи техники на три етапа – първично, вторично и третично пречистване. Третирането на отделните технологични потоци ... мембранно третиране (микрофилтрация, нанофилтрация и обратна осмоза), пречистване с адсорбенти (силициев диоксид, глини, гранулиран ...
 

Технологии за третиране на сметищен газ

Технологии за третиране на сметищен газ

... заради изгарянето на смазочно масло. Първично пречистване Посредством технологиите за първично пречистване се осъществява първият етап от редуцирането ... Налични са и няколко вида процеси за пречистване на сметищен газ от повечето халогенирани органични ...
 

Обезсоляване на нефт

Обезсоляване на нефт

... от състоянието на преработваната суровина. По-нататъшното пречистване на водата изисква допълнително задържане в процесна фаза ... разграничат водоразтворимите соли от тези, които съществуват първично в маслената фаза, например метал-органични съединения ...
 

Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

... пране и почистване. Тези води типично преминават първично (механично утаяване), вторично (химично пречистване, филтриране и др.) и понякога - третично третиране ...
 

Безжични системи за сигурност на ВиК обекти

Безжични системи за сигурност на ВиК обекти

... вода, тръбопроводни мрежи, помпени системи и инсталации за пречистване на отпадъчни води. В случаите, в които ... пречиствателните съоръжения типично са комбинация от инсталации за първично, вторично и третично третиране, които обработват водата ...
 

Индустриални отпадъчни води – методи за обработка

... първично третиране се използват дозаторни станции, миксери, флокулатори и др. Вторично третиране Вторичната индустриална водообработка цели по-нататъшното пречистване ... се прилагат биологични методи за пречистване, чрез които биохимично се разлагат ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top