Резултати от търсене на: пречиствателни станции за отпадъчни води

Намерено в статии: 108

Big data във водния сектор

Big data във водния сектор

... често използват дистанционни сензорни технологии за мониторинг на помпени станции и съоръжения за съхранение на вода. По ... на прогнозните модели. Възможно е например няколко пречиствателни станции за отпадъчни води да обединят данните си и информация от ...
 

Стико БГ: Превърнахме името си в синоним на професионализъм в отрасъл ВиК

Стико БГ: Превърнахме името си в синоним на професионализъм в отрасъл ВиК

... , обществени сгради, индустриални предприятия и пречиствателни станции за отпадъчни води. Фирма Стико БГ е ексклузивен представител ... помпи; противопожарни помпи; помпени станции за дренажни и отпадъчни води; полупотопени помпи, двигатели и др ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... ниски концентрации. Интензивността на миризмите от пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) може да се повиши от ... противоположни една на друга посоки. За приложение в пречиствателни станции обикновено се изработват от легирана и ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... видове екологични проекти: Пречиствателни станции за отпадъчни или питейни води - градски, индустриални, към хотели и жилищни комплекси Пречиствателни станции към депа за твърди битови отпадъци Санитарни ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... обикновено се третират в пречиствателни станции на същата производствена площадка. Пречистените води впоследствие могат да бъдат ... включваща тръбопроводи и помпи. Индустриалните системи за рециклиране на отпадъчни води и събиране на дъждовна вода в ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... , което позволява лесната интеграция на процеса в съществуващи пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). Тъй като между 90 и 95% ... по внедряване на технология за възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води е необходимо добре да ...
 

Стъклопластови тръбопроводи

Стъклопластови тръбопроводи

... решение за транспортиране на производствени води и често се използват в инсталации за обезсоляване, пречиствателни станции за отпадъчни води, за пренос ... омокрени влакна, със или без пълнители, води до получаването на многослойна структура с желаната ...
 

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) или да бъдат предадени за обезвреждане с различни опции за повторна употреба. ... разрушаване на твърдите частици. Понастоящем в повечето пречиствателни станции се използват филтър преси, като отделената ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на пречиствателни станции за отпадъчни води Намерено в справочници: 5

Реко Инженеринг

... технологично оборудване. Предпроектни проучвания. Инвестиционни проекти. Водоснабдяване и канализация. Пречиствателни станции. Пречиствателни станции за питейни води. Пречиствателни станции за отпадъчни води. Депа за отпадъци. Сепариране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

АН Аква Нетуърк

... проектиране на малки пречиствателни станции за отпадъчни води по японска технология, подходящи за обекти без централна ... проектиране и доставка на пречиствателни съоръжения за питейни води, включително системи за обратна осмоза, ултрафилтрация, ... още

btcatalogue.bg

ЕнвироХеми България

... и пуска в експлоатация пречиствателни станции за индустриални отпадъчни води. Построените над 12 000 пречиствателни станции в повече от 30 ... на ЕнвироХеми в процеса на пречистване на отпадъчни води са повторното използване на производствените водни ... още

btcatalogue.bg

Престан Комерс

... и поддръжка на пречиствателни станции за битово- фекални и промишлени отпадъчни води, канално- помпени станции, пластични резервоари и ... преминава през сертифициране по ISO 9001-2008 за проектиране, производство, монтаж, пускане в експлоатация ... още

btcatalogue.bg

Биотал България

Производство, доставка и монтаж на пречиствателни станции “БИОТАЛ”, предназначени за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води и аеробно стабилизиране на утайките ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top