Резултати от търсене на: пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Намерено в статии: 3

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Hа 18 ноември т.г. в производствената база на Аурубис България в гр. Пирдоп бе представена новата пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната канализация на промишлената площадка на компанията. Съоръжението бе открито със ...
 

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Изпълнението на интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово стартира официално през юли миналата година. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от ...
 

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

В гр. Нови пазар стартира изпълнението на проект за изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, като стойността му е 36,7 млн ...
 

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Hа 18 ноември т.г. в производствената база на Аурубис България в гр. Пирдоп бе представена новата пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната канализация на промишлената площадка на компанията. Съоръжението бе открито със ...
 

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Изпълнението на интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово стартира официално през юли миналата година. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от ...
 

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

В гр. Нови пазар стартира изпълнението на проект за изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, като стойността му е 36,7 млн ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top