Резултати от търсене на: пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Намерено в статии: 3

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

... бе представена новата пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната ... пречиствателна станция заводът между Пирдоп и Златица се превръща в един от малкото у нас с три пречиствателни съоръжения – за производствени, битови и дъждовни води ...
 

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

... години за строителство и 1 година период за съобщаване и отстраняване на евентуални дефекти. Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води Реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води в ...
 

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

... по характер и замърсеност отпадни води: битово-фекални; промишлени; дъждовни. На ... и Преливник 6, разположен в края на Гл.кл.I. ... и регулатори на налягане. За град Нови пазар няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Дейности по проекта За ...
 

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

Аурубис България откри пречиствателна станция за дъждовни и повърхностни води

... бе представена новата пречиствателна станция за отпадъчни води от дъждовно-дренажната ... пречиствателна станция заводът между Пирдоп и Златица се превръща в един от малкото у нас с три пречиствателни съоръжения – за производствени, битови и дъждовни води ...
 

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

... години за строителство и 1 година период за съобщаване и отстраняване на евентуални дефекти. Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води Реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води в ...
 

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

... по характер и замърсеност отпадни води: битово-фекални; промишлени; дъждовни. На ... и Преливник 6, разположен в края на Гл.кл.I. ... и регулатори на налягане. За град Нови пазар няма изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Дейности по проекта За ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top