Резултати от търсене на: пречиствателна станция

Намерено в статии: 123

Big data във водния сектор

Big data във водния сектор

... на филтъра със 100 000 щатски долара за всяка пречиствателна станция, благодарение на факта, че гранулираният активен въглен се подменя ...
 

Елиминиране на лекарствени субстанции в отпадъчните води от фармацевтичното производство

Елиминиране на лекарствени субстанции в отпадъчните води от фармацевтичното производство

... са трудно усвоими или неусвоими от биомасата в градската пречиствателна станция. Повечето от тях са с токсично действие за ... условия, като резултатите да бъдат използвани при разработването на пречиствателна станция. Целта се състои в това да се намери ...
 

Продуктовата гама на честотните инвертори от АББ с изключително ниско ниво на хармоници се разширява до водния сегмент

Продуктовата гама на честотните инвертори от АББ с изключително ниско ниво на хармоници се разширява до водния сегмент

... се спестят експлоатационни разходи. Във всяка една помпена или пречиствателна станция има съоръжения – входящи помпи, аератори, транспортьори, скрепери и т ...
 

"Проектирани за следващите 150 години"

"Проектирани за следващите 150 години"

... разкопана и инспектирана (Фигури 9-11). Тръбата е от пречиствателна станция за отпадни води, принадлежаща на отдела за водоснабдяване и ...
 

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... небиоразградими от микробиланата маса в рамките на конвенционалната пречиствателна система, анаеробните процеси невинаги са ефективни в ... може да увеличи енергийните потребности на конвенционална станция за третиране на отпадъчни води с 40-50 ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... водите не са подходящи за подаване към градска пречиствателна станция, е необходимо да се приложи и вторично третиране ... води могат да бъдат отведени директно към градска пречиствателна станция. При преработката на месо отпадъчните води отново се ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... повърхностни водни тела или да бъдат подадени към друга пречиствателна станция за битови или индустриални отпадъчни води. Рециклирана и дъждовна ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... елиминиране на разходите за изграждане и поддръжка на пречиствателна станция, липса на необходимост от третиране на утайки, които ... скъпи, а разходите за изграждане и експлоатация на пречиствателна инсталация от този тип са високи. Пасивното ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top