Резултати от търсене на: пречистване на отпадъчни газове

Намерено в статии: 58

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... цикли, необходими за процесите на пречистване на отпадъчни води. Липсата на уплътнения елиминира възможността за потенциални ... газове, които могат да доведат до блокиране на диафрагмените помпи, а това е свързано с прекъсване на процеса на пречистване ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... на емисии на миризми при пречистването на отпадъчни води са процесите по анаеробно разграждане на ... формирането на лошо миришещите газове. Прецизирането на параметрите на ... компромис с ефективността на пречистване на въздуха. За биоразградими ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... центробежни и мембранни за въздух и индустриални газове. Специална серия ATEX сертифицирани газодувки за ... Третично пречистване на отпадъчни води - Барабанни, дискови или пясъчни филтри - UV системи за обеззаразяване на води Пречистване на питейни ...
 

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... области на приложение на въздуходувки - от пневмотранспорт до рибни ферми или десулфуризация на димни газове (FDG), филтриране на ... ефективни решения за промишлеността и за пречистване на отпадъчни води, базирани на технология, която наричаме Water 4.0 ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... , увеличаващите се разходи за пречистване на отпадъчни води и повишаващата се стойност на прясната вода ще превърнат концепцията ... енергия, което е свързано с отделянето на значителни емисии на парникови газове. Някои методи за предварително третиране, ...
 

Рециклиране на строителни отпадъци

Рециклиране на строителни отпадъци

... -тежките и обемисти отпадъчни потоци, генерирани в ... на самите материали, но целят и пречистване на основния ... на околната среда, по-разумната употреба на природни ресурси, реализиране на енергийни спестявания и редуциране на емисиите на парникови газове ...
 

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

... се изграждане на биологично стъпало с пречистване на азот и фосфор. Това ще доведе до по-добро пречистване на отпадъчните води ... -норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и ВЕИ за намаляване на вредните газове във публичния сектор" по ...
 

Индустриални табла от неръждаема стомана

Индустриални табла от неръждаема стомана

... за приложение в инсталациите за пречистване на питейна вода и за третиране на отпадъчни води. В повечето от тези ... значително по-устойчиви на въздействието на разтвори на сярната киселина (с концентрация <10%) и на съдържащи сяра газове, то таблата, ...
 

 

 

 



Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top