Резултати от търсене на: пречистване на отпадъчни води

Намерено в статии: 167

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

... пречистване е физикохимичен метод, използван предимно за третиране на замърсени отпадъчни води, аналогичен с процеса на флотация. Прилагането на ... при третирането на индустриални отпадъчни води. Сред посочваните предимства на пречистването чрез ...
 

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... дозиране и непрекъснатите работни цикли, необходими за процесите на пречистване на отпадъчни води. Липсата на уплътнения елиминира възможността за потенциални течове или замърсявания, като ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... остатъци, генериращи се вследствие на индустриални процеси и пречистване на отпадъчни води. Утайките от нефтопродукти са ... за успешното биологично разлагане на отпадъчни материали са съдържанието на нефт, преносът на кислород, влагосъдържанието, pH ...
 

Стико БГ: Превърнахме името си в синоним на професионализъм в отрасъл ВиК

Стико БГ: Превърнахме името си в синоним на професионализъм в отрасъл ВиК

... решения в сферата на водоснабдяването, преноса на отпадъчни и дренажни води, пречистването на питейни и отпадъчни води, както и решения ... Hydroo, както и на италианската фирма Profine, която произвежда филтри за пречистване на питейна вода. Hydroo ...
 

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

... към дюзите. Утаителите в системите за пречистване на отпадъчни води с активна утайка представляват обикновени утаителни резервоари ... в системите за пречистване на отпадъчни води с активна утайка, се дължат именно на нарушаване на баланса на тези три ...
 

Екструдерни технологии – новости

Екструдерни технологии – новости

... на рециклирана пластмаса водят до ръст при системите за пречистване на ... на отвора на дюзата, наричано още еластично възстановяване на стопилката) намалява, което води ... за коекструдиране на гъвкави и твърди материали, на пяна, на отпадъчни материали, ...
 

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... привлича все по-голямо внимание. Традиционните методи за пречистване на отпадъчни води, като използването на активна утайка, не са достатъчни за пълното отстраняване ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... технологии стават обект на все по-голям интерес за третиране на отпадъчни води от производството на храни и напитки заради ... на аеробните процеси за отпадъчни води с БПК/ХПК 3000 mg/l се прилагат анаеробни технологии. Третичното пречистване в ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на пречистване на отпадъчни води Намерено в справочници: 4

ЕнвироХеми България

... икономически ефективното решение. Сред основните цели на ЕнвироХеми в процеса на пречистване на отпадъчни води са повторното използване на производствените водни потоци след обработката им ... още

btcatalogue.bg

АН Аква Нетуърк

Индивидуално проектиране на малки пречиствателни станции за отпадъчни води по японска технология, подходящи за обекти ... . Цялостна сервизна и следсервизна поддръжка на всички видове продукти за пречистване на води, както и възможност за денонощно ... още

btcatalogue.bg

Биотал България

... предназначени за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води и аеробно стабилизиране на утайките. одходящи са за ... насочени, преди всичко, към осигуряването на високо качество на пречистени води и устойчива работа при неголеми ... още

btcatalogue.bg

Аква Автоматика

... и управление на различни производства, като: пречистване на питейни и отпадъчни води, водоснабдяване и водоразпределение; опазване на околната среда; ... ; настройка и въвеждане в експлоатация на системите; разработване на приложен софтуер за SCADA и PLC ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top