Резултати от търсене на: пречистване на отпадни води

Намерено в статии: 145

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води. За ... , технологии и видове оборудване за пречистване на отпадъчни води на края на производствения цикъл са разработени, тествани ...
 

Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

... и процесите, оборудването, стандартите и нормативната рамка в областта на пречистването на отпадни води се менят непрекъснато. Наред с това, постоянно нарастват ...
 

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

... да задържат и йони от първа валентност като Na+ и Cl-. Като небиологичен процес, обратната осмоза ... използван биологичен процес за пречистване на битови и производствени отпадъчни води, въпреки че относително високи концентрации на амонячен азот (често ...
 

PiTrade: Бързи и качествени природосъобразни решения за пречистване на битови отпадни води

PiTrade: Бързи и качествени природосъобразни решения за пречистване на битови отпадни води

... системата, производство на фирма GRAF - Германия, е предназначена за пречистване на битови отпадъчни води от източници като ... ” пречиствателни станции са предназначени за пречистване на битови отпадъчни води от еднофамилни и многофамилни жилищни сгради ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... протичане на реакциите. Твърде краткото време на престой отново води до изпускане на амоняк. Оптималното време на престой ... случаи е по-висока от тази на некаталитичната. Например ефективността на пречистване на отпадъчни газове от газови котли ...
 

СИАД България откри нова високотехнологична пълначна станция за технически газове

... продукти чрез азот, биологично пречистване на отпадни води (напр. локални пречиствателни станции на индустриални предприятия), подобряване на горивни процеси, стерилизиране на медицински консумативи и др.
 

Съвременни решения за контрол на киселинните дъждове

Съвременни решения за контрол на киселинните дъждове

... на серни окиси, води до намаляване на локалното замърсяване на въздуха, то спомага за транспортирането на тези замърсявания на ... популярните технологични мерки е смяната на горивото или неговото пречистване чрез различни технологии. Изключително ...
 

П и М Груп: Хидросистемите Hydro МРС CR реализират динамично настройване на скоростта на помпите

П и М Груп: Хидросистемите Hydro МРС CR реализират динамично настройване на скоростта на помпите

... предлага широка гама помпи за пренос на флуиди за чисти и отпадни води, за сух и потопен монтаж, ... бутални, системи за повишаване на налягането, противопожарни инсталации и системи за дезинфекция, водообработка и пречистване, миксери, колонни помпи ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на пречистване на отпадни води Намерено в справочници: 4

Микросист

... и лабораторни уреди за pH, температура, влага на въздух, влага на материали. Броячи, таймери, разходомери. Калибратори - ... др., в ХВП по изискванията на GMP и НАССР. Инженеринг на системи за пречистване на отпадни води и др. Разходомери - ... още

btcatalogue.bg

П и М Консултинг

... , противопожарни нужди, за отпадни води, системи за повишаване на налягането, за дезинфекция, водообработка и пречистване, миксери; автоматика; проектиране; доставка на резервни части, сервизно ... още

btcatalogue.bg

Еко Индъстрис

... технологии за всички видове индустриални производства. Технологии за пречистване на битови и индустриални отпадни води.Фирмата притежава следните сертификати: ISO 9001:2008 ... още

energyinfo.bg

Еко Индъстрис

... технологии за всички видове индустриални производства. Технологии за пречистване на битови и индустриални отпадни води. Фирмата притежава следните сертификати: ISO 9001:2008 ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top