Резултати от търсене на: пречистване на отпадъчни води

Намерено в статии: 160

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... технологии стават обект на все по-голям интерес за третиране на отпадъчни води от производството на храни и напитки заради ... на аеробните процеси за отпадъчни води с БПК/ХПК 3000 mg/l се прилагат анаеробни технологии. Третичното пречистване в ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... съоръжението. Източникът на емисии на миризми при пречистването на отпадъчни води са процесите по анаеробно разграждане на органични съединения. ... без да се прави компромис с ефективността на пречистване на въздуха. За биоразградими, разтворими във вода ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... за рециклиране на отпадъчни води се различават в значителна степен по тяхната сложност, размер и технологии за пречистване. Обикновено ... и помпи. Индустриалните системи за рециклиране на отпадъчни води и събиране на дъждовна вода в повечето случаи се ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... пречистване на отпадъчни води - Барабанни, дискови или пясъчни филтри - UV системи за обеззаразяване на води Пречистване на питейни води - Въздуходувки за обратна промивка на филтри - Дозиране на реагенти, стабилизиране на ...
 

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... ферми или десулфуризация на димни газове (FDG), филтриране на минно-минерални води, с използване на барабанни филтри и ... енергийно ефективни решения за промишлеността и за пречистване на отпадъчни води, базирани на технология, която наричаме Water 4.0. ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... биха се генерирали при прилагане на конвенционално пречистване. Методът също така е приложим за потоци отпадъчни води с различен дебит и е ...
 

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... трябва да бъдат добре адаптирани към последващите процеси на оползотворяване на утайките от пречистване на отпадъчни води. Оптимални резултати могат да бъдат постигнати само ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... -строгите нормативни изисквания, увеличаващите се разходи за пречистване на отпадъчни води и повишаващата се стойност на прясната вода ще превърнат концепцията в целесъобразна ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на пречистване на отпадъчни води Намерено в справочници: 4

ЕнвироХеми България

... икономически ефективното решение. Сред основните цели на ЕнвироХеми в процеса на пречистване на отпадъчни води са повторното използване на производствените водни потоци след обработката им ... още

btcatalogue.bg

АН Аква Нетуърк

Индивидуално проектиране на малки пречиствателни станции за отпадъчни води по японска технология, подходящи за обекти ... . Цялостна сервизна и следсервизна поддръжка на всички видове продукти за пречистване на води, както и възможност за денонощно ... още

btcatalogue.bg

Биотал България

... предназначени за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води и аеробно стабилизиране на утайките. одходящи са за ... насочени, преди всичко, към осигуряването на високо качество на пречистени води и устойчива работа при неголеми ... още

btcatalogue.bg

Аква Автоматика

... и управление на различни производства, като: пречистване на питейни и отпадъчни води, водоснабдяване и водоразпределение; опазване на околната среда; ... ; настройка и въвеждане в експлоатация на системите; разработване на приложен софтуер за SCADA и PLC ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top