Резултати от търсене на: пречистване на води

Намерено в статии: 353

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... са лесно биоразградими. Технологии Методите за пречистване на технологичните и отпадъчните води от ХВП сектора не се отличават ... до 80 000 mg/l) затрудняват биологичното пречистване на отпадъчните води и им придават фитотоксични свойства. Обикновено ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... . Системите за рециклиране на отпадъчни води се различават в значителна степен по тяхната сложност, размер и технологии за пречистване. Обикновено те ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... прави компромис с ефективността на пречистване на въздуха. За биоразградими, ... на риска от замърсяване на съоръжението. Основното приложение на спиралните топлообменници е за подгряване на получените в резултат на пречистването на отпадъчните води ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... - UV системи за обеззаразяване на води Пречистване на питейни води - Въздуходувки за обратна промивка на филтри - Дозиране на реагенти, стабилизиране на утайки - Първично пречистване, следвано от пясъчни ...
 

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... ферми или десулфуризация на димни газове (FDG), филтриране на минно-минерални води, с използване на барабанни филтри и ... енергийно ефективни решения за промишлеността и за пречистване на отпадъчни води, базирани на технология, която наричаме Water 4.0. ...
 

Актуални тенденции при отоплителните котли

Актуални тенденции при отоплителните котли

... програми за технологично обновяване на съществуващи сгради също води до значително нарастване на пазара на средства за автоматизация ... си с различни технологии и системи за пречистване на водата. Много модели разполагат със специални филтърни ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... биха се генерирали при прилагане на конвенционално пречистване. Методът също така е приложим за потоци отпадъчни води с различен дебит и ...
 

Филтър преси за утайки от ПСОВ

Филтър преси за утайки от ПСОВ

... да бъдат добре адаптирани към последващите процеси на оползотворяване на утайките от пречистване на отпадъчни води. Оптимални резултати могат да бъдат постигнати само ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на пречистване на води Намерено в справочници: 11

АН Аква Нетуърк

... -вкусовата индустрия. Предоставяне на високотехнологични решения за повторна употреба на пречистени води за производствени, поливни, ... Цялостна сервизна и следсервизна поддръжка на всички видове продукти за пречистване на води, както и възможност за ... още

btcatalogue.bg

Софлок

Внос и продажба на: химични продукти (флокуланти, коагуланти, антипенители, дисперсанти) за използване в областта на пречистване на води и в промишлени производства; индустриални филтърни ... още

btcatalogue.bg

Никол - Н

Пречистване на питейни води - филтрация, омекотяване, филтри активен въглен, филтри за отнемане на желязо и манган, UV стерилизация, обратна осмоза. още

btcatalogue.bg

Биотал България

... за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води и аеробно стабилизиране на утайките. одходящи са за ... насочени, преди всичко, към осигуряването на високо качество на пречистени води и устойчива работа при неголеми капиталовложения ... още

btcatalogue.bg

ЕнвироХеми България

... ефективното решение. Сред основните цели на ЕнвироХеми в процеса на пречистване на отпадъчни води са повторното използване на производствените водни потоци след обработката им ... още

btcatalogue.bg

Еко Индъстрис

... за всички видове индустриални производства. Технологии за пречистване на битови и индустриални отпадни води. Фирмата притежава следните сертификати: ISO 9001:2008 ... още

energyinfo.bg

Прохема

... обезпрашаване. Контрол на индустриални миризми. Пречистване на вода чрез обратна осмоза. Очистка на битово-фекални води чрез мембранен биореактор. Магнитна обработка на вода. Специални ... още

btcatalogue.bg

Еко Индъстрис

... за всички видове индустриални производства. Технологии за пречистване на битови и индустриални отпадни води. Фирмата притежава следните сертификати: ISO 9001:2008 ... още

btcatalogue.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top