Резултати от търсене на: преработка на газ

Намерено в статии: 79

Използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление

Използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление

... използват основно изкопаеми горива като въглища и природен газ. Консумацията на енергия за отопление представлява една голяма част от ... в специални инсталации. Затова се търсят начини за преработка на битовите отпадъци, които да дават възможност те да ...
 

Компресори за индустриални газове

Компресори за индустриални газове

... и нефтохимически заводи и заводи за преработка на природен газ. Диапазонът на мощностите започва от около 100 конски ... потребителя. В нефтопреработвателните заводи, заводите за преработка на природен газ, нефтохимическите и химическите заводи и подобни ...
 

Вентили за нефт и газ

Вентили за нефт и газ

... на оборудване. С напредъка на производството, транспорта и технологиите на преработка изискванията за експлоатационните характеристики на ... на вентилите. Средният сегмент на производствената верига, включващ съхранението и транспорта на нефт и газ на ...
 

Промишлена газопроводна инфраструктура

Промишлена газопроводна инфраструктура

... на инсталациите за преработка е пречистването на природния газ от различните химикали за третиране и отстраняването на замърсителите до получаване на богат на метан газ, отговарящ на ...
 

Универсална помпена технология

... съответствие с политическите решения относно бъдещето на държавата и пазарната ориентация, тази компания за преработка на газ търси високопроизводителна преработвателна инсталация, която ...
 

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

... и пещи, утайки от скрубери и отпадъци от преработка на дървесина. По принцип твърдите отпадъци от хартиеното производство ... органичната материя е податлива на анаеробно разграждане. С цел увеличаване на добива на газ и унищожаване на патогените може да ...
 

Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

... на uC, например вградените таймер и часовник консумират типично няколко стотици nA. Независима от ядрото периферия (Core ... на дадения на ред 4 е интелигентното отчитане на потреблението на ел. енергия, газ и вода. Бързо нарастващите приложения на ...
 

Подземно полагане на газопроводи

Подземно полагане на газопроводи

... им в системата за транспортиране тръбопроводите за природен газ се класифицират като преносни, разпределителни, събирателни и ... газът се транспортира от точката на производството му до друго съоръжение за последваща преработка или до преносните линии. ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на преработка на газ Намерено в справочници: 1

Сименс Енерджи ЕООД

... за добив на нефт и газ, преработка, производство, използване и измерване на течни субстанции, пренос на газ * Производство на топлинна енергия * Производство на компоненти за измервателна ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top