Резултати от търсене на: предварително третиране

Намерено в статии: 137

Химически средства за дезинфекция и почистване в промишлеността

Химически средства за дезинфекция и почистване в промишлеността

... за третиране на некритични повърхности на медицински устройства и оборудване. Такъв дезинфектант може да се използва за предварително почистване или ...
 

Системи за технологична топлина в индустрията

Системи за технологична топлина в индустрията

... газове се предава на горивния въздух. Този тип предварително подгряване намалява количеството гориво, необходимо за установяване и ... , е нужна периодичната подмяна на генераторите. Ултравиолетовото третиране се използва от много години за изпичането на ...
 

Повърхностна обработка на метали

Повърхностна обработка на метали

... обхваща широк кръг от индустриални процеси за предварително третиране на материала или крайно обработване на готовото ... и др. В същия клас спадат и: безтоково третиране, включително повърхностно уякчаване чрез сачмоструйна (дробеструйна) обработка, ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... на електроенергия. При процесите с потапяне, като предварително третиране и електрофорезно боядисване, технологията за преобръщане на ... и 20% от разходите за линиите за предварително третиране. Сухите скрубери са сочени като ключова възможност ...
 

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... това прахообразният активен въглен е подходящ за третиране само на предварително обработени отпадъчни води или такива с ... заради своите силни дезинфекциращи свойства. Приложението му за третиране на води, съдържащи остатъци от фармацевтични продукти, ...
 

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземни системи за събиране на отпадъци

... за отпадъци се позиционират под земната повърхност в предварително оформени за целта пространства. По този начин те ... контейнери, които се транспортират с камиони до съоръжения за третиране, рециклиране, изгаряне или депониране. Методът може да ...
 

Рециклиране на соларни панели

Рециклиране на соларни панели

... резултат топлина да се оползотвори в други процеси. Третиране на модули от кристален силиций Първата стъпка за ... от слоестата структура, и такива, от които след предварително разглобяване се възстановяват метали и стъклен субстрат. Механичното ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... или не, както и разширяването на процесите по третиране, също могат да окажат въздействие върху емисиите на ... топлообменници. Спиралните топлообменници се използват и за предварително подгряване на утайките преди постъпването им в метан ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top