Резултати от търсене на: предварително третиране

Намерено в статии: 133

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... това прахообразният активен въглен е подходящ за третиране само на предварително обработени отпадъчни води или такива с ... заради своите силни дезинфекциращи свойства. Приложението му за третиране на води, съдържащи остатъци от фармацевтични продукти, ...
 

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземни системи за събиране на отпадъци

... за отпадъци се позиционират под земната повърхност в предварително оформени за целта пространства. По този начин те ... контейнери, които се транспортират с камиони до съоръжения за третиране, рециклиране, изгаряне или депониране. Методът може да ...
 

Рециклиране на соларни панели

Рециклиране на соларни панели

... резултат топлина да се оползотвори в други процеси. Третиране на модули от кристален силиций Първата стъпка за ... от слоестата структура, и такива, от които след предварително разглобяване се възстановяват метали и стъклен субстрат. Механичното ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... или не, както и разширяването на процесите по третиране, също могат да окажат въздействие върху емисиите на ... топлообменници. Спиралните топлообменници се използват и за предварително подгряване на утайките преди постъпването им в метан ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... част от водите се отделят от предварителното третиране на детайлите чрез обезмасляване, фосфатиране, пасивиране ... . Веществата в отпадъчните води от обезмасляване и предварително третиране включват детергенти, масла, железни, манганови, никелови ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... това съдържащите арсенити отпадъчни водни потоци се окисляват предварително, за да се гарантира, че арсенатите преобладават ... регулярни мониторинг на мембраните и поддръжка. При предварително третиране на отпадъчните водни потоци и извършването на ...
 

Високопрецизна обработка на повърхности

Високопрецизна обработка на повърхности

... кръг непрекъснато се заточва, докато трае абразивното третиране на детайла. Този процес свежда до минимум ... напълно управлявани. С намаляването на партидите потребността от предварително елиминиране на потенциалните грешки нараства. И докато ...
 

Резервоари за съхранение на нефт

Резервоари за съхранение на нефт

... клапан за поддържане на налягането в резервоара до предварително зададена стойност. Когато налягането се повишава, регулиращият ... лесно да бъдат уловени и отведени за последващо третиране при необходимост. По принцип плаващият покрив обхваща цялата ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top