Резултати от търсене на: превоз на опасни отпадъци

Намерено в статии: 7

Опаковки за тежки товари

Опаковки за тежки товари

... операции с такива отпадъци. Наличието на вредни и други опасни вещества и материали в състава на опаковъчния материал трябва ... са много добро решение за безопасния превоз и стабилизиране на позицията на обемисти и тежки товари. Съществуват няколко ...
 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

... се обръща внимание както на трансграничния превоз, така и на подходящото управление на отпадъците. Документът подчертава, че транспортирането на опасни отпадъци до развиващи се страни ...
 

Да Транс ООД предлага екологични и законосъобразни решения за обезвреждане на опасни отпадъци

... за управление на опасни и производствени отпадъци, напълно в духа на общоевропейските ... на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе - ADR. Целите на фирмата са предоставяне на цялостна, напълно комплексна услуга на ...
 

Управление на негодни пестициди

Управление на негодни пестициди

... за крайното им обезвреждане като опасни отпадъци. Опаковките трябва да съответстват на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (АБК ...
 

Да Транс ООД предлага екологични и законосъобразни решения за обезвреждане на опасни отпадъци

... за управление на опасни и производствени отпадъци, напълно в духа на общоевропейските ... на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе - ADR. Целите на фирмата са предоставяне на цялостна, напълно комплексна услуга на ...
 

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

... средства при спазване изискванията на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари и наредбата по ... да съдържат вещества, представляващи опасни отпадъци (по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗУО) и да не ...
 

Подземно депониране на опасни отпадъци

Подземно депониране на опасни отпадъци

... разрешение. Транспортните фирми трябва да притежават разрешения за трансграничен превоз на опасни отпадъци. Транспортните средства трябва да се обозначат със специални отличителни ...
 

Опаковки за тежки товари

Опаковки за тежки товари

... операции с такива отпадъци. Наличието на вредни и други опасни вещества и материали в състава на опаковъчния материал трябва ... са много добро решение за безопасния превоз и стабилизиране на позицията на обемисти и тежки товари. Съществуват няколко ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top