Резултати от търсене на: прахоуловители

Намерено в статии: 14

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

Основната цел на технологиите за пречистване на промишлени отпадъчни газове е редуцирането или елиминирането на емисиите в атмосферата на вредни вещества, които могат да окажат вредно въздействие върху околната среда или човешкото здраве. Въздухът ...
 

Прахоуловители в минната промишленост

Прахоуловители в минната промишленост

По време на добивните дейности и преработката в минната промишленост, суровината преминава през процеси като смилане, почистване, сушене, оразмеряване, докато накрая не стане готов търговски продукт. Тези дейности са силно механизирани и както ...
 

Ръкавни филтри

Ръкавни филтри

В текстилните филтри, наричани още ръкавни, отпадъчният газ се пропуска през плътна тъкан или филцова материя, които задържат праховите частици. Филтрите обикновено включват няколко ръкава, групирани в общ корпус. Формиращият се върху филтъра кек ...
 

Машини за почистване на мустаци

Машини за почистване на мустаци

B последните години производствените технологии са в невиждан подем. Лазерите са по-силни отвсякога, пробивните машини с револверна глава се използват и за формоване, водоструйните машини са нещо обичайно. Всички тези металообработващи машини обаче ...
 

Пречистване на отпадъчни газове от прах

Oбезпрашителните системи предотвратяват изпускането на вредни замърсители, защитавайки околната среда и здравето на служителите, което ги прави съществена част от множество производствени процеси. В практиката намират приложение различни видове ...
 

Промишлени вентилационни системи - специфики на оптималното проектиране

Промишлени вентилационни системи - специфики на оптималното проектиране

Специфики на оптималното проектиране B редица индустрии производствените и процесните операции са свързани с отделянето на опасни прахообразни вещества, задимяване, изпарения или газове във въздуха. Свеждането до минимум на риска за персонала от ...
 

Промишлени прахоуловители

Праховите частици са едни от най-често отделяните вредности при протичането на редица производствени процеси. За да се предотврати тяхното разпространение с оглед опазване на здравето на хората, се предвижда изграждането на системи за тяхното ...
 

Транспортиране и съхраняване на природен газ – част 1

Транспортиране и съхраняване на природен газ – част 1

Газообразното гориво представлява смес от горими и негорими газове, съдържащи известно количество примеси. Горимите газове включват предимно въглеводороди, въглерод, водород и въглероден окис. Негоримите компоненти, съставляващи т.нар. баласт на ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на прахоуловители Намерено в справочници: 3

КОВЕНТ-КЛИМА

Производствената дейност е специализирана в две основни направления: производство на вентилатори предназначени за работа в потенциално експлозивна атмосфера (взривозащитени вентилатори) и производство на общопромишлени вентилатори. Дружеството ... още

btcatalogue.bg

АЯКС-ПТ

Производство на прахоуловители-джобни, ръкавни, патронни. Проектиране и изграждане на аспирационно-обезпрашителни, вентилационни и пневмотранспортни инсталации. още

btcatalogue.bg

МС Инженеринг 70

МС Инженеринг е специализирана в проектиране, конструиране и изпълнение на прахоуловители, прахоуловителни инсталации, маслоуловители, съоръжения и машини за всички отрасли на промишлеността. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top