Резултати от търсене на: прахови частици

Намерено в статии: 96

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... промивките обикновено се провеждат в затворен цикъл за твърдите частици боя, част от промивните води, съдържаща микроконцентрации боя, ... до минимум на емисиите на боя под формата на прахови частици. Водата за тези скрубери циркулира в затворен контур, ...
 

Технологии, оборудване и материали за бластиране

Технологии, оборудване и материали за бластиране

... изсмуква използвания материал и отстранените от повърхността частици. Потреблението на консуматив е изключително ниско, ... за събиране и филтриране на отделяните при обработката прахови частици. Камерите се различават по степента на автоматизация ...
 

Предотвратяване на обратен поток във водоснабдителни инсталации

Предотвратяване на обратен поток във водоснабдителни инсталации

... решение водата е изложена на околния въздух, съдържащ бактерии, прахови частици и други замърсители. Абсорбиращият ефект на течащата вода е ...
 

Енергийна ефективност на топилни пещи

Енергийна ефективност на топилни пещи

... се от електродъговите пещи (пари на тежки метали и прахови частици) или вагрянките (широка гама газо- и прахообразни замърсители). Разработването ...
 

Отоплителни системи на биомаса

Отоплителни системи на биомаса

... води до пълно изгаряне и много ниски емисии на прахови частици поради липсата на неизгорели въглеводороди в димните газове. ... отстранена с димните газове (летлива пепел). Отделяните фини прахови частици не са с достатъчни размери, за да се отстраняват ...
 

Високопрецизна обработка на повърхности

Високопрецизна обработка на повърхности

... крайната форма, които се изработват чрез адитивно натрупване на прахови материали, се използват все по-масово в съвременното ... лепкав слой върху повърхнината, когато носят в себе си прахови частици и замърсявания. Така на практика повърхността ще може ...
 

Линейна техника за работа в агресивни среди

Линейна техника за работа в агресивни среди

... постепенно натоварване/ вибрация; излагане на умерен до голям брой прахови частици; омокряне под високо налягане или при висока температура; водно ... среда в зависимост от дизайна. Размерът на замърсяващите частици трябва да се следи и да не се допускат ...
 

Промишлена газопроводна инфраструктура

Промишлена газопроводна инфраструктура

... , без суров петрол. И в двата случая водата, твърдите частици (например пясък) и суровият петрол се сепарират от газа ... обем за отстраняване на водата и увлечените с газа прахови частици. Основната цел на инсталациите за преработка е пречистването на ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top