Резултати от търсене на: помпени станции

Намерено в статии: 131

Big data във водния сектор

Big data във водния сектор

... често използват дистанционни сензорни технологии за мониторинг на помпени станции и съоръжения за съхранение на вода. По- ... проблеми и оптимизиране на ресурсната ефективност на пречиствателните станции. Един ВиК оператор например успява да оптимизира ...
 

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... полимери позволяват максимално увеличаване на капацитета на пречиствателните станции чрез повишаване на скоростта на утаяване на ... текстилни отпадъци, хартия и различни отломки, конвенционалните помпени решения могат да доведат до високи разходи за ...
 

Стико БГ: Превърнахме името си в синоним на професионализъм в отрасъл ВиК

Стико БГ: Превърнахме името си в синоним на професионализъм в отрасъл ВиК

... къщи, обществени сгради, индустриални предприятия и пречиствателни станции за отпадъчни води. Фирма Стико БГ е ... едностъпални и многостъпални хоризонтални помпи; противопожарни помпи; помпени станции за дренажни и отпадъчни води; полупотопени помпи, ...
 

Продуктовата гама на честотните инвертори от АББ с изключително ниско ниво на хармоници се разширява до водния сегмент

Продуктовата гама на честотните инвертори от АББ с изключително ниско ниво на хармоници се разширява до водния сегмент

... чиста вода, напоителни системи, обезсоляващи инсталации и помпени станции. Поради необходимостта от непрекъсната работа на такива ... нива на хармоници. Приложенията включват различни видове помпени станции в гъсто населени и селски райони, където ...
 

Колекторни системи за отпадъчни води

Колекторни системи за отпадъчни води

... има препятствия за прекарване на гравитачна линия. Помпени станции Както е известно, помпените станции осигуряват енергията за придвижването на отпадъчните води ...
 

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

... за изразходвана енергия, свързани с работата на помпените станции, могат да бъдат редуцирани чрез подобряване на ... SCADA системите позволяват оптимизиране на работата на помпените станции, редуцирайки енергопотреблението и свързаните с него разходи. ...
 

Кабели за вятърни турбини

Кабели за вятърни турбини

... със синтетично масло, чието налягане обикновено се поддържа чрез помпени станции в двата края. Течността под налягане предотвратява образуването на ...
 

Изграждане на помпени станции

Изграждане на помпени станции

... дестинация – обикновено пречиствателна станция. Водоснабдителни помпени станции Този вид съоръжения се разполагат в близост ... и продължителността на помпените цикли. Канализационни помпени станции Изграждането на канализационна помпена станция на ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на помпени станции Намерено в справочници: 7

Кобо Б

... отпадни води, сепаратори за нефтопродукти, каломаслоуловители, изгребни ями, помпени станции, въздуховоди за агресивни среди. Изпълнява индивидуални проекти от пластмаси ... още

btcatalogue.bg

Престан Комерс

... , производство и поддръжка на пречиствателни станции за битово- фекални и промишлени отпадъчни води, канално- помпени станции, пластични резервоари и специализирани решения ... още

btcatalogue.bg

Актемиум БЕА Балкан ЕООД

... пренасяне. - Кранови съоръжения. - Хидротехника за открити рудници: сондажни кладенци, помпени станции,съоръжения за съхранение на вода, системи за отвеждане на ... още

energyinfo.bg

ФЛОУ КОНТРОЛ БЪЛГАРИЯ ООД

... водоснабдяване, канализация, газоразпределение и за други индустриални приложения; помпи, помпени станции, шахти и резервоари, оборудване за енергетиката. още

energyinfo.bg

Адара Инженеринг

... вакуум. Помпи и помпени системи за водоснабдяване, отводняване и отопление, противопожарни системи, дозиращи помпи, помпи за пречиствателни станции. Специализирани помпи ... . табла за управление. Сервиз и поддръжка на помпи и помпени системи. още

btcatalogue.bg

Профил

Търговия с водни помпи и помпени системи за промишлени и битови нужди, машини за челно ... и фасонни части за водоснабдяване, газоснабдяване и канализация, пречиствателни станции за отпадни води и инфилтрат, шахти. още

btcatalogue.bg

Електро Соларни Системи

... електро централи, парково и улично соларно осветление, термо помпени инсталации и слънчеви инсталации за подгряване на вода. ... мрежи, отчитане и предаване на данни от метереологични станции. Строително електро монтажни работи на жилищни, обществени и ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top