Резултати от търсене на: подпочвени води

Намерено в статии: 37

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

... са свързани с редуциране замърсяването на повърхностните и подпочвени води и подобряване на хигиенните и екологичните условия на ... местното население в новооткритата пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Едновременно с това проектът е основа ...
 

PiTrade: Бързи и качествени природосъобразни решения за пречистване на битови отпадни води

PiTrade: Бързи и качествени природосъобразни решения за пречистване на битови отпадни води

... укрепване (бетониране) в зони с високи подпочвени води и в зони с натоварване от тежкотоварни автомобили ... Индустриални и битови отпадъчни води, Земеделски отпадъчни води, Течни торове, Дъждовни води, Питейни води, Водосъхранение за различни приложения ...
 

Комбинирано прилагане на две безтраншейни технологии за преодоляване на неблагоприятни геоложки условия

Комбинирано прилагане на две безтраншейни технологии за преодоляване на неблагоприятни геоложки условия

... слой, намиращ се в условията на високи подпочвени води. Произходът на подпочвените води се обуславя от непосредствената близост на обекта до ... долната част на сондажа да остане над нивото на подпочвени води и пласт пясък. Схемата на изпълнение на етап 1 ...
 

Локални пречиствателни станции

... така и по използваната за пречистване на отпадъчните води технология. Различните технологии осигуряват различна степен на ... за да се предотврати изместването им вследствие на подпочвени води те трябва да бъдат инсталирани върху бетонна основа ...
 

Утаители за отпадъчни води

Утаители за отпадъчни води

... технологичната схема на пречистване, геоложки условия, ниво на подпочвени води и др. Спрямо предназначението си и мястото в ... пречиствателни станции с по-ниско ниво на подпочвените води. Конструктивно се изпълняват като кръгли или квадратни ...
 

Nestle отвори първата изцяло независеща от външни водоизточници фабрика в света

Nestle отвори първата изцяло независеща от външни водоизточници фабрика в света

... почистване. Така се елиминира нуждата от добив на подпочвени води за технологични цели”, обясняват от Nestle. Иновативната ... увеличаването на популацията. Ето защо пестенето на подпочвените води, използвани за технологични нужди от предприятията по ...
 

Шахти и системи за отводняване

Шахти и системи за отводняване

... отводняване, служещи за навременното отвеждане на дъждовните води и водите от снеготопенето в населените места. ... конструктивно изпълнение, разположение върху терена, източник на подпочвени води, прякото им предназначение и други. На база ...
 

Оползотворяване на пепелите от топлоелектроцентралите

Оползотворяване на пепелите от топлоелектроцентралите

... създават реална опасност от замърсяване на повърхностни и подпочвени води. Пепелите съдържат и радиоактивни елементи, които могат ... на сместа за клинкера, като използването на пепели води до облекчаване на технологичния процес. В керамичната ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top