Резултати от търсене на: пирометалургични процеси

Намерено в статии: 3

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... електрорафиниране, редукция или кристализация. Един от недостатъците на хидрометалургичните процеси е, че използваните химикали обикновено са корозивни и токсични ...
 

Рециклиране на отработени автомобилни катализатори

Рециклиране на отработени автомобилни катализатори

... в една “хомогенна маса” чрез механични, а не пирометалургични процедури, така че от получената смес да е ... определи аналитично. При наличието на керамични материали, използваните процеси обикновено са множество етапи на хомогенизиране и сепарация. ...
 

Пиролиза и газификация на въглища

Пиролиза и газификация на въглища

... горива и химикали, като редуктор в различни пирометалургични процеси (например за пряка редукция на желязна руда) ... и крайния продукт може да се разграничат два типа процеси: нискотемпературна (полукоксуване) и високотемпературна пиролиза (коксуване). ...
 

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... електрорафиниране, редукция или кристализация. Един от недостатъците на хидрометалургичните процеси е, че използваните химикали обикновено са корозивни и токсични ...
 

Рециклиране на отработени автомобилни катализатори

Рециклиране на отработени автомобилни катализатори

... в една “хомогенна маса” чрез механични, а не пирометалургични процедури, така че от получената смес да е ... определи аналитично. При наличието на керамични материали, използваните процеси обикновено са множество етапи на хомогенизиране и сепарация. ...
 

Пиролиза и газификация на въглища

Пиролиза и газификация на въглища

... горива и химикали, като редуктор в различни пирометалургични процеси (например за пряка редукция на желязна руда) ... и крайния продукт може да се разграничат два типа процеси: нискотемпературна (полукоксуване) и високотемпературна пиролиза (коксуване). ...
 

Резултати от търсене на пирометалургични процеси Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top