Намерено в статии: 24

LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площи

LED осветление за стимулиране на растежа на зелени площи

... бактерии и плесени, което впоследствие означава по-малко използвани пестициди и по-малко замърсяване на околната среда. Съображения при ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... включват определяне на рН, твърдост на водата, тежки метали, пестициди, желязо и нитрати. Водните проби за пълни химични анализи ...
 

Индустриални водни филтри

Индустриални водни филтри

... производствени сектори. Методът се прилага за отстраняване на нитрати, пестициди, сулфати, флуориди, бактерии, фармацевтични продукти, арсен и много други ...
 

Пречистване на води в хотели

Пречистване на води в хотели

... се отстраняват замърсители като олово, полихлорирани бифенили (ПХБ), радон, пестициди и хербициди, някои добавки и разтворители за бензини, паразити ...
 

Локални пречиствателни станции в индустрията

Локални пречиствателни станции в индустрията

... утайка или капещ филтър. Наличието на почистващи препарати, дезинфектанти, пестициди или антибиотици може да има вредно въздействие върху тези ...
 

АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на води

АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на води

... . Апаратите дават много точни резултати при определяне на остатъчни пестициди, летливи и полулетливи органични съединения, полихлорирани бифенили, както и ...
 

Аналитичните решения за води на Метром се справят с все по-комплексния спектър от вредни вещества

Аналитичните решения за води на Метром се справят с все по-комплексния спектър от вредни вещества

... и изхвърляне на отпадъци, тя се замърсява с торове, пестициди, лекарства, хормони, тежки метали, козметични и синтетични продукти. Заради ...
 

TEAM: Agilent Technologies и LCTech - от пробоподготовката до крайният резултат

TEAM: Agilent Technologies и LCTech - от пробоподготовката до крайният резултат

... , включени в Рамковите директиви за водата - полициклични ароматни въглеводороди, пестициди, летливи и полу-летливи органични вещества, хормони, лекарствени форми ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на пестициди Намерено в справочници: 1

Балбок Инженеринг

... , събиране и третиране на отпадъци (в т. ч. негодни пестициди и фреони), доставка на опаковки и съоръжения. Дружеството е ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top