Резултати от търсене на: парникови емисии

Намерено в статии: 88

ИПО реализира проект за производствено разширение чрез енергийно ефективно оборудване

ИПО реализира проект за производствено разширение чрез енергийно ефективно оборудване

... дейността е подобрено енергийно управление и намаляване на вредните емисии от парникови газове. Крайният срок за финализиране на проекта е ...
 

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... сочи, че транспортът генерира над 14% от глобалните емисии на парникови газове и е основният сектор в ЕС, в който ... изкопаеми горива. Едно обаче е безспорно относно електромобилите – вредните емисии не се отделят там, където въздухът е най-замърсен ...
 

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

... в списъка от Киото на веществата, чието използване и емисии трябва да се сведат до минимум. Въпреки че е ... могат да бъдат възстановени и рециклирани. Те не съдържат парникови газове, нито представляват потенциална опасност за здравето вследствие разпад ...
 

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

Системи за управление на енергийната ефективност в индустрията

... и рентабилно решение за редуциране на емисиите парникови газове, генерирани от индустриалните процеси. Редица проучвания ... от глобалните емисии на въглероден диоксид. В допълнение, енергийната ефективност не само намалява емисиите на парникови газове, ...
 

Индустриални термопомпени системи

Индустриални термопомпени системи

... с по-ниско енергопотребление и по-малко вредни емисии доведе до редица подобрения и иновации в термопомпените ... значително да намалят консумацията на изкопаеми горива и емисиите парникови газове в процесите на сушене, промиване, изпаряване и ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... , което е свързано с отделянето на значителни емисии на парникови газове. Някои методи за предварително третиране, например ... обратната осмоза може съществено да редуцира емисиите на парникови газове. В допълнение, новите ZLD технологии, позволяващи ...
 

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

... и разходи в дългосрочен аспект, намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха. Като продължение на ... ограничаване на замърсяването на околната среда и на вредните емисии в атмосферата. Работим и за изпълнение на общинската ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... прахоуловители се използват за контрол на индустриалните прахови емисии и като съоръжения за предварително пречистване преди използването ... са и за ограничаване на емисиите на основните парникови газове. Като допълнителна четвърта техника може да се ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на парникови емисии Намерено в справочници: 3

Бюро Веритас

... ETS, валидиране на проекти свързани с парникови газове, атмосферни емисии и възобновяеми източници на енергия (Greenhouse ... специални акредитации от UNFCCC за парникови газове и търговия с емисии. Специфична информация: Bureau Veritas Certification ... още

energyinfo.bg

Карбон Финанс ООД

... и консултации с квоти за емисии на парникови газове. Разработване на проекти, сертифициращи намаления на въглеродни емисии и генериращи квоти по ... още

energyinfo.bg

Коген Инженеринг

... тип. Извършване на консултанска дейност за продажба на редуцирани емисии от парникови газове, изготвяне на проектна документация и мониторинг на ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top