Резултати от търсене на: оценка на жизнения цикъл

Намерено в статии: 24

Ремонт и поддръжка на трансформатори

Ремонт и поддръжка на трансформатори

... малка необходимост от поддръжка. В рамките на жизнения цикъл на трансформатора операторът трябва да установи стратегия за ... до каква степен. Съществуват множество инструменти за оценка на състоянието на трансформатори както докато са в експлоатация, ...
 

Ремонт (ретрофит) на лагери

Ремонт (ретрофит) на лагери

... отпечатък, консумация на изходни ресурси и количество отпадъци сред края на жизнения цикъл на системата. Голяма ... инспекция, измерване и верифициране на вътрешните хлабини, оценка на състоянието, запазване на моментното състояние, опаковане. Този ...
 

Оптимизиране на помпените системи при третирането на води

Оптимизиране на помпените системи при третирането на води

... на правилно ниво на оценка на помпената система е важен за постигането на целите на проекта. Оценката на помпата се извършва на ... оптимизация. Изчисляване на разходите за жизнения цикъл. Тъй като шансовете за получаване на одобрение на проектите за ...
 

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

... от преминаването към LED технологиите, изисква внимателна оценка кои области биха могли да бъдат допълнително ... удължаване на техническата и икономическа експлоатация на продуктите. 2. Подновяване - ремонт на продуктите в края на жизнения им цикъл с ...
 

Енергийно ефективни трансформатори

Енергийно ефективни трансформатори

... на загубите на енергия и ограничаване на въздействието върху околната среда, както и редуциране на разходите за жизнения цикъл на ... Ако трябва да се направи оценка на мерките за подобряване на ефективността на разпределителните трансформатори, то най- ...
 

Роботи за малки предприятия

Роботи за малки предприятия

... за автоматизация на производствените дейности да започне още на етап планиране на внедряването. И макар на практика ... и моделиране на обекти в реално време; софтуер за оценка на разходите по време на жизнения цикъл на планираната автоматизация, ...
 

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

Подобряване на енергийната ефективност чрез системи за сградна автоматизация

... първоначална оценка на въздействието на тези функции в средностатистическите сгради; подробните методи за оценка на въздействието на тези ... и по време на жизнения им цикъл. Понастоящем EUBAC извършва сертифициране на продукти съгласно различни ...
 

Европейска схема за екомаркировка

Европейска схема за екомаркировка

... оценка се разработват по прозрачен начин с участието на учени, неправителствени организации и други заинтересовани страни. Логото на екомаркировката на ЕС гарантира на ... на здравето и безопасността, на различните етапи от жизнения цикъл на продуктите ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top