Резултати от търсене на: оценка на жизнения цикъл

Намерено в статии: 27

Технологии за рециклиране на отпадъци от опаковки

Технологии за рециклиране на отпадъци от опаковки

През 2019 г. глобалният пазар на пластмасов рециклат е оценен на стойност 45,1 млрд щатски долара, като се очаква той да нараства с годишен темп на растеж от 5% от 2020 до 2027 г. Пандемията от COVID-19 също даде тласък на индустрията – ...
 

Енергийно ефективни климатични камери

Енергийно ефективни климатични камери

Климатичните камери (Air-handling units, AHU) са ключов елемент от сградните ОВК системи в битови, търговски и промишлени приложения, а ефективната им работа е един от най-важните аспекти по отношение на рентабилната им експлоатация. Постигането на ...
 

Дигитални двойници във ВиК сектора

Дигитални двойници във ВиК сектора

В усилията си да осигурят надеждни, стабилни и достъпни системи ВиК дружествата са изправени пред проблеми като нарастващи цени на електроенергията, амортизирани активи и инфраструктура, недостиг и загуби на вода, природни бедствия, свързани с ...
 

Ремонт и поддръжка на трансформатори

Ремонт и поддръжка на трансформатори

Трансформаторите са ключово оборудване, използвано в електроенергийните инфраструктури по цял свят за повишаване на напрежението до стойностите за пренос и впоследствие за понижаване до стойностите за разпределителните системи, захранващи битови и ...
 

Ремонт (ретрофит) на лагери

Ремонт (ретрофит) на лагери

Kогато ключов за дадена система механизъм като лагер претърпи повреда, обикновено той веднага се извежда от експлоатация и се подменя с нов, преди да е достигнал края на прогнозния си сервизен живот. Технологичните подобрения в дизайна, ...
 

Оптимизиране на помпените системи при третирането на води

Оптимизиране на помпените системи при третирането на води

Центробежните помпи се използват като първичен двигател в пречиствателните станции за отпадъчни води, електроцентралите, електрическите и газовите компании, общинските и търговски сгради. Тези помпени системи консумират най-голямо количество ...
 

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Трансформацията, предизвикана от преминаването към LED технологиите, изисква внимателна оценка кои области биха могли да бъдат допълнително подобрени, за да донесат ползи за клиентите, околната среда, и не на последно място за засилване на ...
 

Енергийно ефективни трансформатори

Енергийно ефективни трансформатори

Съвременните разпределителни трансформатори могат да бъдат по-ефективни от всякога и в същото време и икономични. Пазарната действителност показва, че аморфната технология може да бъде още по-ефективна и не прекомерно скъпа. Общите разходи за ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top